Aile ve Boşanma Hukuku

Günümüzde boşanma davalarında geçmiş yıllara nazaran artış olduğu gözlenmektedir. Ekonomik sıkıntılar ya da kişisel anlaşmazlıklar başta olmak üzere farklı sebeplerden dolayı boşanma oranlarında artış söz konusudur.  Ankara boşanma avukatı Oktay Altunkaya boşanma davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu...
Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir Nafakası, eşlerin boşanmak istemeleri ya da ayrı yaşamaları halinde; eşlerden birinin çalışmaması, kendisinin veya müşterek çocukların geçimini, bakımını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması ya da somut olay özelinde boşanma veya ayrılık sebebiyle tarafların olağan...
Çekişmeli boşanma nedir? Eşlerden birinin veya her ikisinin de evliliklerini sona erdirmek istemeleri üzerine, aralarında herhangi bir anlaşma sağlanamaması veya haklı bir nedenle kanunda belirtilen çeşitli hallerdeki sebeplere dayanarak boşanmak istemeleri halinde çekişmeli boşanmadan bahsedilir. Çekişmeli boşanma davalarında genellikle; eşlerden...
Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı boşanma, eşlerin özgür iradeleriyle ve tüm hususlarda anlaşarak aralarındaki evlilik ilişkisine son vermeleridir. Anlaşmalı boşanma davasında, eşler evlilik ilişkisi kapsamındaki tüm konularda (boşanma, velayet, nafaka, tazminat, kişisel ilişki, mal paylaşımı vs.) ortak bir sonuca ulaşarak dava...