Makalelerimiz

Bir kişinin öldükten sonra mal varlığının kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Bu yazımızda kişinin ölümünden sonra malları üzerindeki tasarrufları yasal ve atanmış kalıççılarına nasıl geçeceği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ankara avukat Oktay Altunkaya miras...
Ankara Nafaka Davası Avukatı Öncelikle nafakanın kelime anlamını açıklayarak yazımıza başlamak istiyoruz. Nafaka sözlük tanımı ‘geçinmek’ anlamına gelmektedir. Hukuk dilinde ise ‘’Bireyin geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararıyla ödeme yapmasıdır.’’ anlamına gelmektedir. Özellikle son yıllarda boşanma davalarında ve nafaka davalarında...
Günümüzde hiç istemediğimiz halde çeşitli sebepler ile kendimizi bir anda mahkeme salonlarında bulabiliriz. Bu bazen ceza hukukunu ilgilendiren ceza davası, bazen bir boşanma davası bazen de miras hukukunu ilgilendiren sebeplerden dolayı olabilir. Ülkemizde birçok davada avukat tutma zorunluluğu yoktur....
Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur? Boşanma sürecinde olan eşlerin sorduğu sorulardan birisi de boşanma davasını hangi eşin açması gerektiği ve ilk önce boşanma davasını açan eşin dava aşamasında kusurlu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkındadır.  Kanunumuzda genel (TMK m.166/1) ve özel olmak...
Eşlerden Birisi Boşanmak İstemiyorsa Ne Olur? Somut durumda eşlerden birisi evlilik birliğini sonlandırmak isterken diğer eş çeşitli sebeplerle (duygusal, ekonomik, ailevi vs.) bunu kabul etmeyebilir. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi halinde ilk olarak; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.166/3 kapsamında düzenlenen...
İşsiz Erkek Nafaka Öder Mi? Boşanma davası sırasında ve sonraki aşamada genellikle somut vakıa özelinde mahkemece tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası ödenmesine karar verilebilmektedir. Uygulamada, erkeğin nafaka ödemesi yönünde ağırlıklı olarak kararlar verilse de; aile hukukunda kabul edilen eşitlik ilkesi...
Boşanma ve aile hukukunda eşler arasında evlilik birlikteliğinden kaynaklanan yardımlaşma ve dayanışma yükümlülüğü kural olarak evlilik süresince ve evlilik sona erdikten sonra da devam edecektir. Bu yükümlülük kapsamında ilk akla gelen alt başlıklardan birisi de maddi olarak zayıf olan...
Boşanma Davalarında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Her ne kadar çok istenen bir durum olmasa da evlilikler bazen tıkanma noktasına gelir ve boşanma ile sonuçlanır. Sürecin duygusal yükü ağır olmakla birlikte sonrasında hayatınızda oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için...
Günümüzde boşanma davalarında geçmiş yıllara nazaran artış olduğu gözlenmektedir. Ekonomik sıkıntılar ya da kişisel anlaşmazlıklar başta olmak üzere farklı sebeplerden dolayı boşanma oranlarında artış söz konusudur.  Ankara boşanma avukatı Oktay Altunkaya boşanma davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu...
Miras, kişinin ölümü ile söz konusu olan bir kavramdır. Kişi hayattayken mirasının varlığından bahsetmek teorik olarak mümkün değildir. Ancak miras bırakan; ölümünün ardından mirasçılar arasında uyuşmazlık olmaması, vefatından sonraki dönemi belirleyebilmek, isteği doğrultusunda mirasının paylaşılmasını sağlamak vs. nedenlerle sağlığında...