Makalelerimiz

İşçi ve iş veren ilişkilerini ve birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalına iş hukuku denilir. İş hukuku kendine özgü yöntem ve tekniklerinden dolayı bağımsız bir hukuk disiplini olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde işçi ve iş veren arasında çeşitli sorunlar...
Miras Bırakanın Bankadaki Parası Nasıl Alınır? Mirasçılar ölen kişinin mirasına elbirliğiyle maliktir. Elbirliği ile malik olmanın sonucu olarak mirasa konu mallar üzerinde mirasçıların tek başına tasarrufta bulunma yetkisi kural olarak yoktur. Bir diğer deyişle mirasçıların terekeye ilişkin konularda oybirliği ile...
Vefat Eden Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir? Bir kimse vefat ettiğinde devredilebilir malvarlığı (aktif ve pasifi ile birlikte) TMK m.599 uyarınca mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçıların, miras bırakandan kendilerine kalan mirası eksiksiz olarak elde edebilmesi için mirasa konu mal ve hakların...
Taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek olan uyuşmazlıkların hukuki çözümleri Gayrimenkul Hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ise ilk akla gelen en iyi gayrimenkul avukatı kimdir sorusu olmaktadır. Çünkü biliyoruz ki alanında uzman bir avukat ile...
Türk hukuk sistemine göre uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan yöntemlerden biri de arabuluculuk faaliyetleridir. Ülkemizde arabulucu olarak görev yapan avukatlar da halk arasında arabulucu avukat olarak tanımlanmaktadır. Ankara avukat Oktay Altunkaya da bu avukatlar arasında yer almaktadır. Siz de Ankara arabulucu...
En Kısa Sürede Boşanma Nasıl Olur? Boşanma süreci eşler, çocuklar ve tarafların aileleri açısından zor ve yıpratıcı olabilmektedir. Bu nedenle eşlerin evlilik birlikteliğini sonlandırma kararı almasının ardından sorduğu sorulardan birisi de somut durumları özelinde en hızlı şekilde boşanmanın nasıl gerçekleşebileceği...
Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Tekrar Dava Açılabilir Mi? Aile hukuku sistemimiz kapsamında evlilik birlikteliğinin boşanma yoluyla sona erdirilebilmesi için hakim kararının bulunması ve sınırlı boşanma nedeni ilkesi benimsenmiştir. Buna göre boşanmak isteyen eş sadece Türk Medeni Kanunu m.161-166 uyarınca belirtilen...
Ölen Kişinin Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır? Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı vefat eden kişinin mirasçılarını ve mirasçıların miras paylarını gösteren belgedir. Mirasçılar mirasçılık belgesi ile vefat eden kişinin mirasçısı olduklarını ve miras paylarını ispat etmekte, murisin terekesindeki mallar üzerinde tasarrufta...
Site ve Apartmanlarda Yönetici Nasıl Seçilir? Site veya apartmanlarda yöneticinin nasıl seçileceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.34 uyarınca düzenlenmiştir. Kat mülkiyetine konu ana taşınmaz sekiz veya daha fazla bağımsız bölümden oluşuyorsa kat malikleri tarafından yönetici seçilmesi zorunludur.  Kat malikleri kendi...
Mirasçılık Belgesi Nasıl İptal Edilir? Ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu gösteren resmi belgeye mirasçılık belgesi denir. Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Noterlikler tarafından düzenlenir. Mirasçılar veya diğer ilgililer mirasçılığın ispat edilmesi, miras payının belirlenmesi, kamu ve özel kurumlardaki iş...