İcra ve İflas Hukuku

ankara icra avukatı
ankara icra avukatı

Bir hukuk dalı olan İcra ve İflas Hukuku alacaklı ve borçlular arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde başvurulan yasal yöntemlerden biridir.  Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda alacaklının talebi ile kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması sürecinde icra ve iflas hukuku devreye girer. Ankara avukat Oktay Altunkaya, İcra ve İflas Hukuku kapsamına giren tüm davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Siz de her türlü alacak ve borç sorunlarınız hakkında bilgi almak ve danışmanlık hizmetinden faydalanmak istiyor ve Ankara icra avukatı arayışındaysanız Altunkaya Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukukunun alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan durumlarda devreye girdiğinden bahsetmiştik. Borcunu ödemeyen ya da ödeyemeyen kişi ya da kurumların alacaklı kişinin talep ya da talepleri doğrultusunda sürecin nasıl işleyeceğini belirleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir. Bu süreçte borçlunun taşınır ya da taşınmaz mallarına icra yasası kapsamında el konulabilir. İcra ve iflas hukukunu genel olarak ifade etmek gerekirse alacaklı kişinin haklarını koruyan bir hukuk sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

İcra ve iflas hukuku borçludan alacakların nasıl tahsil edileceği sorusunun çerçevesini belirler. Alacakların tahsil edilmesi sürecinde en önemli kısım yasal süreci takip etmektir. İcra ve iflas hukuku alanında tecrübeli iyi bir icra avukatı size dava sürecinde ve öncesinde gerekli bilgilendirmeleri yaparak sürecin işleyişi konusunda aydınlatır. Bu nedenle iyi bir icra avukatı ile çalışmak sizlerin en hızlı şekilde haklarını almanızı ve çözüme kavuşmanızı sağlar.

İcra ve İflas Avukatı Ne İş Yapar?

 • Borçlu ve alacaklı arasındaki her türlü anlaşmazlığı ele alır ve detaylı olarak inceler.
 • Borçlunun mal varlığı araştırmasını yapar.
 • Müvekkili ile davalı taraf arasındaki borç tasfiye görüşmelerinin yapılmasını sağlar ve protokole bağlar.
 • Borçlu ve alacaklı arasında kredi sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.
 • Borçlu ve alacaklı arasında anlaşma yolunun sağlanması adına iletişimi sağlar.
 • İflas eden kişi ve kurumlar ile ilgili tüm yasal süreci takip eder.
 • Konkordato ya da iflas gibi konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir.

İcra ve İflas Hukuku Davaları Nelerdir?

Borçlu ve alacaklı arasındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümü adına icra ve iflas davası açılabilir. İcra ve iflas davası öncelikle alacağın tahsili amaçlı olarak açılmaktadır. Bunun dışında icra ve iflas davası şu durumlarda açılabilmektedir;

 • Faturaya dayalı alacakların tahsil edilmesi amaçlı olarak
 • Finans ya da kredi gibi sözleşme akdinden doğan alacak tahsili için
 • İflas ya da iflasın ertelenmesi gibi durumlar
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ya da tahliye kararı gibi durumlar
 • İhalenin feshi durumları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi gibi durumlar

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

Borçlunun borcunun ödemediği ya da ödeyemediği durumlarda yasal olarak icra işlemleri başlatılır. Peki, hangi durumlarda icra takibi yapılır? İcra takibi türlerini daha yakından görelim…

 • İlamlı İcra Takibi
 • İlamsız İcra Takibi
 • Rehin Takibi
 • Kira Takibi
 • İpotek Takibi
 • Kambiyo Takibi
 • Nafaka Takibi
 • Çocuk Teslim Takibi

İcra takibi başladıktan sonra kaç gün içinde itiraz edilebilir?

Kişinin sorumlu olduğu yasal hak ve borçlar icra takibi türüne göre değişkenlik gösterir. Normal şartlarda icra takibi başlatıldıktan sonra en geç 1 hafta içerisinde karara itiraz edilebilir. 1 hafta içerisinde itiraz edilmezse ödeme emri kesinleşmiş olur.

İcra hukuku ile iflas hukuku arasındaki farklar nelerdir?

Borcu olan kişinin malvarlığının bir kısmı ya da alacaklılarına karşı yerine getirmediği durumlar icra hukuku ile ilgilidir. İcra hukuku cüz-i icra olarak da bilinmektedir. Ancak borçlu kişinin sorumluğunun tüm malvarlığı ya da tüm alacaklarına karşın olduğu durumlar iflas hukuku ile ilgilidir. İflas hukuku külli icra olarak da bilinmektedir. Kısaca söylemek gerekirse iflas hukuku hem mal varlığı hem de alacaklı kişi açısından küllilik barındırır. Ancak icra hukuku sadece kişiler arasındaki borçları kapsar.

icra avukatı ankara
icra avukatı ankara

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Borcun ve alacağın kaynağına göre icra takibi işlemleri değişkenlik göstermektedir. Mahkeme kararınca başlatılan icra takibi ilamlı icra türüne girmektedir. Eğer mahkeme kararı dışında senet ya da bono gibi şilemlerden kaynaklanan bir borç durumu söz konusu ise ilamsız icra takibi işlemleri yapılır. İcra takibi avukat aracılığıyla ya da şahsen de yapılmaktadır.  İcra kararı tebliğinden itibaren 7 gün süre içinde borçlu icra takibine itiraz etmezse takip kararı kesinleşmiş olur. İcra kararı kesinleştikten sonra alacak tahsili için haciz işlemlerine geçilir. Haciz işlemlerindeki amaç icra yolu ile elde edilen mal varlığının satılması ve borcun kapanmasıdır.

İcra takibi için avukat tutmak zorunlu mu?

Alacaklı ve borçlu arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için avukat tutmak zorunlu değildir. İcra takibi başvurusu şahsen de yapılabilir. Ancak önemli bir yasal süreç olan icra hukuku kapsamında icra takibi için avukat tutmak kişiye büyük avantajlar sağlar.

Eve gelen icra kâğıdı nedir?

Eğer böyle bir durum ile karşılaştıysanız posta yoluyla gelen icra kâğıdının icra müdürlüğü tarafından gönderildiğini bilmenizi isteriz. İcra takibi kağıdı ödeme ya da icra emri niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda kâğıdı dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. İcra takibi kararına itiraz etme hakkınız7 gündür. 1 hafta içerisinde icra kararına itiraz etmediğiniz takdirde icra işlemleri başlayacaktır.

Haciz gelen eşyalarımı geri alabilir miyim?

İcra takibine neden olan borç durumu ortadan kalkarsa, icra masrafları ödenmiş olursa ve eşya depo ücreti tahsil edilmiş ise haciz gelen eşyalarını geri alabilme şansınız vardır.

İcra ve iflas hukuku günlük hayatımızda hemen hemen hepimizin başına gelebilecek hak ve sorumlulukları kapsamaktadır. Bu nedenle dikkatle takip edilmeli ve süreç içerisindeki hak ve sorumluluklarımızı bilmeliyiz.  Alacakların hızlı bir şekilde yasal yollardan temin edilebilmesi için icra ve iflas avukatı ile çalışmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Ankara avukat hizmeti ve ankara icra hukuku danışmanlık hizmetleri konusunda deneyimli olan Oktay ALTUNKAYA icra ve iflas hukuku ile ilgili her türlü desteği sizlere sunmaktadır.