Ankara Ceza Hukuku Avukatı

ankara ceza avukatı
ankara ceza avukatı

Ankara Ceza Avukatı

Ceza avukatı, ceza hukuku kapsamında yer alan davalara giren sanık ya da mağdurun savunmasını yapar. Bu yazımızda öncelikle ceza hukuku nedir, ceza avukatı nedir ve kime denir, ceza avukatı ne iş yapar, davalarda ceza avukatı gerekli midir, en iyi ceza avukatı özellikleri nelerdir, ceza avukatı hangi davalara bakar gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Aklınıza takılan farklı konu ve sorular için Ankara ve yakın çevresinde avukatlık & danışmanlık hizmeti veren Oktay Altunkaya ile iletişime geçebilirsiniz.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukukun temel prensipleri 2 ana başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki suçun ve cezanın yasal olarak uygunluğu ve diğeri ise suç ve cezada kusurluluk ilkesidir. Bu ilkeye göre işlenen suçun karşılığı olan ceza yasalarca belirlenmiş olmalıdır. Yani kanunen suç sayılmayan hiçbir şey için kişi ceza alamaz. Ancak ve ancak kanunen suç sayılan bir davranışın sergilendiği ispat edildiğinde cezai işlem uygulanır. Ceza hukukunun ikinci ilkesi olan kusurluluk ise bireyin yaptığı suç eylemini bilerek ve isteyerek işlemesidir. Suç unsurları kanuni unsur, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsuru şeklinde sıralanmaktadır.

Ceza Avukatı

Dünya üzerinde birçok ülkenin hukuk sistemleri incelendiğinde avukatlık mesleğinde uzmanlaşma olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin iş hukuku davaları ile yakından ilgili ve yetkin olan avukatlara iş avukatı uzmanlığı verilmektedir. Ancak ülkemizde 1136 sayılı Avukatlık Meslek Kanunu’na göre herhangi bir uzmanlaşma hem uygulamada hem de mevzuatta söz konusu değildir. Her ne kadar uzmanlaşma söz konusu değilse de halk arasında ya da internette tanımlar yapılırken ceza avukatı, ağır ceza avukatı şeklinde ifade edilmektedir. Yazımızın devamında ifade edeceğimiz ceza avukatı teriminin bu kapsamda kullanıldığını belirterek başlayalım.

Ceza Avukatı Nedir ve Kime Denir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sistemine göre avukatlık mesleğinde branşlaşmanın yasal olarak geçerli olmadığından yukarıda bahsetmiştik. Türkiye’de görev yapan her avukat istediği her davaya girme yetkisine sahiptir. Ceza hukuku kapsamında yer alan davalara giren ve bu alanda başarılar elde etmiş avukatlar yasal olmasa da ceza avukatı olarak anılırlar. Her avukat girdiği dava ile birlikte o konuda tecrübe kazanır. Mahkeme süreci hakkında bilgi sahibi olur ve bundan sonra gireceği davalar için emsal teşkil eder. Bu nedenle mahkemede yasal temsilci isteyen kişiler daha önceki davalarında başarılı sonuçlar elde etmiş olan ve kendini bu alanda uzmanlaştıran avukatlar ile çalışmak isterler. Ceza avukatı da ceza hukuku kapsamında yasa ve hukuk kurallarına aykırı olan davranışların bakıldığı davalarda taraflardan birinin savunmasını yapar.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

İster şikâyetçi taraf isterse de şüpheli taraf olsun bireyler dava sürecinde bir yasal temsilci tutarak süreci en başarılı şekilde sonuçlandırmak isterler. Dava sürecinde ceza avukatı müvekkilini en doğru şekilde savunmayı amaçlar. Bu amaçla savunma tarafı olarak ya da iddia tarafı olarak ceza avukatının yerine getirmesi gereken birtakım adımlar vardır. Bu aşama soruşturma aşaması olarak adlandırılmaktadır. Davanın sonuçlandırma aşaması olan kovuşturma aşamasının başarılı sonuçlanması için soruşturma evresi kritik bir öneme sahiptir.

Soruşturma aşamasında şikâyetçi tarafın avukatı dava gerekçesini, davanın dayanağını ve kanunları inceleyerek analiz eder. Ardından iddia makamından istenen ceza belirlenir. Karşı tarafın istenen cezayı alabilmesi için delilleri toplar ve hazırlar. Ve bu delilleri dosya halinde savcılık makamına bir dilekçe ile sunar.

Savunma tarafının ceza avukatı ise müvekkili için iddia makamınca belirlenen cezayı almaması adına savunma geliştirir. Bunun için cezanın onaylanmasını engelleyecek delilleri toplar, hazırlar, kanunları inceler. Delilleri dosya halinde bir dilekçe ile savcılık makamına sunar.

Ceza avukatı dava sürecinin başından itibaren davanın açılması, soruşturulması, sonuçlanması ve davanın kapanmasına kadar geçen süreçte tüm işlemleri yürütmekle sorumludur.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza hukukuna aykırı olan davranışların sonucunda ortaya çıkan davalara ceza hukuku konusunda uzman avukatlar girer. Ceza davaları Ağır Ceza Mahkemeleri, Sulh Mahkemeleri ve Asli Ceza Mahkemeleri’nde görülmektedir. Ceza hukuku davaları kapsamına giren durumlar hırsızlık, adam öldürme, tehdit, kavga, çete kurma ve dolandırıcılık şeklinde sıralanmaktadır. Ceza hukukuna aykırı davranışların sergilenmesi sonucunda ortaya çıkan ceza davalarında bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlanır. Ceza avukatı ise müvekkilinin hak ve özgürlüğünü elde etmek adına deliller toplar ve etkili bir savunma geliştirmeye çalışır.

Ceza Avukatı Tutmak Gerekli Midir?

Ceza davaları bireyin özgürlüğünü kısıtlayan sonuçlar ortaya çıkarabilirler. Bu nedenle ceza avukatı tutmak daha da önemli bir hal alır. Ceza avukatının uzmanlığı davanın olumlu seyri için çok önemlidir. Ceza avukatı müvekkilinin hürriyetini savunurken hem de haklarını yasaların izin verdiği kadarıyla güvence altına alır. Özellikle şüpheli konumunda olan tarafın ceza avukatının müvekkilinin özgürlüğünü savunmak için kusursuz bir çalışma örneği sergilemesi gerekir. Şüpheli tarafın savunmasını yapan, haklarını koruyan ceza avukatı müdafi olarak adlandırılmaktadır.

Ceza hukukuna aykırı davranışların sergilendiği ve suçun ortaya çıktığı ve mahkemenin görüleceği illerde yer alan bir ceza avukatı ile çalışmak sizlere önemli avantajlar sağlar.  Bu nedenle Ankara Ceza mahkemelerinde görülen ceza davalarında tecrübeli bir avukat ile çalışmak istiyorsanız Ankara ceza avukatı Oktay Altunkaya ile iletişime geçebilirsiniz.