Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı
Ankara boşanma avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Her ne kadar arzu edilmese de bazen evlilikler boşanma ile sonuçlanabilir. Ancak boşanmanın hukuki olarak geçerli olabilmesi için bir hâkim tarafından mahkeme huzurunda resmiyet kazanması gerekmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Ankara avukat ve danışmanlık hizmeti veren Oktay Altunkaya aile ve boşanma hukuku davalarında sizlere gerekli desteği sunmaktadır. Boşanma davaları ile ilgili aklınıza takılan her türlü konu hakkında bilgi almak ve merak ettikleriniz için ankara boşanma avukatı Oktay Altunkaya ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davası Nedir?

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesi için açılan davalara boşanma davası denir. Boşanma davalarının nasıl açılacağı boşanma türüne göre değişmektedir. Bu da kişilerin anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma durumuna göre belirlenmektedir. Her iki boşanma davası da aile mahkemelerinde görülmektedir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Olan Evraklar

Eşlerden en az biri iki nüsha halinde boşanma dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve var ise eklemek istediği belgeler ile birlikte aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilir. Boşanma dilekçesinde boşanma sebepleri açıkça belirtilmelidir. Aynı zamanda sürece tanık olan kişilerin adı, soyadı ve adresleri de ayrı bir belge olarak dilekçe ile birlikte sunulmalıdır.

Hangi Durumlarda Boşanma Davası Açılabilir?

Türk Medeni Kanunu 161 ve 166. Maddeler arasında düzenlenen genel ve özel boşanma sebepleri şu şekildedir;

 • Genel boşanma sebepleri şiddetli geçimsizlik, karakter uyuşmazlığı, güven sarsıcı davranışlar, eşlerden birinin aile bireylerine kötü davranması, hakaret ve onur kırıcı davranış ve cinsel birleşmeye zorlama olarak belirlenmiştir.
 • Özel boşanma sebepleri ise zina, hayata kast ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, evi terk etme ve akıl sağlığının bozulması olarak belirlenmiştir.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi eşlerin boşanma sürecindeki tutumları boşanma davası çeşidini de belirlemektedir. Boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların bir protokol ile boşanma ve boşanma sonuçları üzerinde mutabık kaldıkları boşanma davasına anlaşmalı boşanma davası denir. Anlaşmalı boşanma davalarında en önemli unsur protokol imzalanmasıdır. İmzalanan bu anlaşmalı boşanma protokolü ile taraflar boşanma ve boşanma sonrasında ortaya çıkabilecek durumlar (velayet, nafaka vb.) üzerinde anlaştıklarını mahkemeye sunmuş olurlar. Bu protokol de hâkim tarafından duruşmada onaylanarak boşanma kararı resmiyet kazanır.

anlaşmalı boşanma davası avukatı ankara
anlaşmalı boşanma davası avukatı ankara

Taraflar karşılıklı anlaşmaya vardıkları için anlaşmalı boşanma davaları kısa sürer ve genellikle tek celsede sonuca ulaşır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması gerekmektedir. Evlilikte 1 yılı dolduran çiftler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Eğer 1 yıldan daha kısa süre içerisinde boşanmak istenirse çekişmeli boşanma davası kapsamında değerlendirilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

 • Evlilikte en az 1 yılı doldurmuş olmak
 • Tarafların mahkemeye birlikte başvurması ya da taraflardan birinin diğerinin açtığı davayı kabul etmek
 • Mahkeme huzurunda boşanma iradelerini yeniden ve açık bir şekilde beyan etmek
 • Anlaşma protokolü ile boşanma sonucunda ortaya çıkabilecek nafaka, mal paylaşımı ya da velayet gibi durumları kabul etmek

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların boşanma ve boşanma sonuçları üzerinde (velayet, nafaka, mal paylaşımı vb.) anlaşmaya varamadıkları durumlarda çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davası taraflardan en az birinin boşanmayı reddetmesi ya da boşanma sonuçlarına itiraz etmesi durumunda açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası özel ve genel boşanma sebeplerinin yanı sıra nafaka, velayet ve mal paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkların yaşanması sonucu açılan dava türüdür.

çekişmeli boşanma avası avukatı ankara
çekişmeli boşanma avası avukatı ankara

Çekişmeli boşanma davasının söz konusu olabileceği durumlar;

 • Çocukların velayeti konusunda anlaşılamaması
 • Nafaka ve tazminat talepleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar
 • Birlikte edinilmiş malların paylaşımı konusunda anlaşılamaması
 • Taraflardan birinin boşanmak istememesi
 • Evliliğin bir yıldan kısa sürede sonlandırılmak istenmesi

Boşanma Davası İçin Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davaları için 4787 sayılı kanuna göre Aile Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. Ancak aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de boşanma davaları için başvurulabilir. Anlaşmalı boşanma davası herhangi bir ilin aile mahkemesinde açılabilir. Ancak çekişmeli boşanma davası için farklı bir durum söz konusudur. Çekişmeli boşanma davası için davacı taraf ikamet ettiği ilin aile mahkemesine başvurabilir.

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak avukat desteği alınmadığında boşanma sonuçlarında ciddi hak kayıpları yaşanabilmektedir. Bu sebeple deneyimli bir boşanma avukatı ile boşanma sürecinin takip edilmesi çok önemlidir.

Aile ve boşanma hukuku konusunda deneyimli Ankara boşanma avukatı Oktay Altunkaya ile aklınıza takılan her türlü soru ve konu hakkında görüşmek için iletişime geçebilirsiniz.