Ankara Miras Avukatı

ankara miras davası avukatı
ankara miras davası avukatı

Bir kişinin öldükten sonra mal varlığının kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Bu yazımızda kişinin ölümünden sonra malları üzerindeki tasarrufları yasal ve atanmış mirasçılarına nasıl geçeceği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ankara avukat Oktay Altunkaya miras hukuku ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Sizler de Ankara miras avukatı arayışında iseniz web sitesi iletişim bölümünde yer alan telefon numarası üzerinden iletişime geçerek randevu alabilir, aklınıza takılan tüm soruları iletebilirsiniz.

Miras Hukuku Nedir?

Bir kişinin ölümü ya da gaipliği halinde mal varlığının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras hukukunun temelini mülkiyet hakkı oluşturmaktadır. Aynı zamanda miras hukuku bir kişinin mal varlığının devamlılığını da koruma altına aldığı için özel hukuk dallarından biridir. Anayasamızın 35. Maddesine göre ‘’Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir.’’  Anayasamızın 35.maddesi ile birlikte kişilerin miras hakkı güvence altına alınmıştır.

Ülkemizde avukatlık mesleğinde herhangi bir şeklide branşlaşma söz konusu değildir. Bu sebeple de boşanma avukatı, miras avukatı, ceza avukatı gibi tanımlar yasal değildir. Ancak bazı avukatlar belli dava türlerinde başarı kazandıkça isimleri de bu dava türleri ile anılabilmektedir. Ankara miras hukuku avukatı Oktay Altunkaya miras hukuku konusunda sorunların çözülmesi ile ilgili tüm davalara bakmaktadır.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

  • Vasiyetnamenin İptali Davası
  • Mirasın Denkleştirilmesi Davası
  • Mirasçıların Pay ve Oranlarına İlişkin Davalar
  • Ortaklığın Giderilmesi Davası
  • Miras Sözleşmesinin İptaline İlişkin Davalar
  • Terekenin Tespiti Davaları
  • Reddi Miras Davaları
  • Tenkis Davası
  • Muris Muvazaası Davaları

Kaç Tür Mirasçı Vardır?

Miras hukukunun kişinin ölümü ya da gaipliği ile mal varlığı üzerinde yapılacak işlemleri düzenleyen hukuk dalı olduğundan bahsetmiştik. Anayasamızın 35. maddesi ile de kişilerin miras haklarının güvence altına alındığını da belirtmiştik. Peki, kaç tür mirasçı vardır?

İki tür mirasçı vardır. Bunlar yasal ve atanmış mirasçı olarak tanımlanmaktadır. Yasal mirasçıların dışında kişiler de miras üzerinde hak sahibi olabilirler. Böyle kişilere atanmış mirasçı denir. Ölen kişinin vasiyeti ve iradesi ile seçilmiş (atanmış mirasçılar) miras üzerinde yasal haklara sahip bireylerdir.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl ve ne şeklide paylaşılacağı ile ilgili hususlar yasalar ile belirlenmiştir. Ancak ölen kişinin vasiyeti olması durumunda yasal mevzuat değil, vasiyetname dikkate alınır. Mal varlığının dağıtılmasında belirleyici olan en önemli husus kişinin ölümünden sonra eşin hayatta olup olmamasıdır. Eğer eş hayatta ise mal varlığının dörtte biri kendisine verilecektir. Kalan kısım ise çocukları arasında eşit bir şekilde paylaştırılmaktadır.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Ülkemizin hukuk sistemine göre mirastan pay alabilecek kişiler zümre sistemi adı verilen yöntem ile belirlenir. Türk hukuk sistemine göre de üçüncü zümreye kadar olan kişiler miras üzerinde hak sahibi olabilmektedir. Birinci zümrede murisin çocukları ve torunları yer almaktadır. İkinci zümreyi murisin anne ve babası ile kardeş ve yeğenleri oluşturmaktadır. Üçüncü zümreyi ise murisin büyükanne, büyükbaba ve aynı zamanda amca, teyze, hala, dayı ve kuzenler oluşturur. Burada özellikle vurgulamak isteriz ki sağ kalan eş zümre mirasçısı değildir. Sağ kalan eş tüm zümreler ile birlikte miras hakkına sahiptir. Örneğin birinci zümre ile birlikte mirasçı olan eş mal varlığının dörtte birine, ikinci zümre ile birlikte mirasçı olan eş mal varlığının yarısına, üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olan eş mal varlığının dörtte üçünde hak sahibidir.  Eğer üçüncü zümreden de mirasçı yok ise mal varlığının tamamı eşe kalır.

Ancak ölen kişinin vasiyetnamesi var ise bu oranlar geçerli değildir. Mal paylaşımı, atanmış mirasçılara vasiyetnamede belirlenen oranlar ile yapılır.

Ankara miras hukuku ile ilgili aklınıza takılan tüm soru ve konular için miras avukatı Oktay Altunkaya ile iletişime geçerek cevaplara ulaşabilirsiniz. Oktay Altunkaya miras hukuku konusunda hem danışmanlık hem de Ankara avukat hizmeti vermektedir.

Ankara Miras Avukatı

Öncelikle vurgulamak isteriz ki ülkemiz hukuk sisteminde avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmamaktadır. Bu sebeple de miras avukatı, boşanma avukatı ya da ceza avukatı gibi tanımlamalar yasal değildir. Ancak bazı durumlarda avukatlar aynı tür davalara çok sık baktıkları ve bu davalarda başarılı olduklarından dolayı miras avukatı ya da boşanma avukatı şeklinde anılmaktadırlar. Ankara avukat Oktay Altunkaya da Ankara ve çevresinde miras hukukunu ilgilendiren davalara baktığı için Ankara miras avukatı olarak tanınmaktadır.

Peki, miras avukatı ne iş yapar? Çok genel bir tanım yapmak gerekirse mirasçıların miras hakkını hukuki çerçevede değerlendiren ve miras hakkını almasını sağlayan avukat şeklinde tanımlayabiliriz.

Ülkemizde kişilerin ölüm ya da gaipliği durumunda mal varlığı paylaşımında pek çok sorun ile karşılaşılabilmektedir. Böyle durumlarda mirastan pay almak ve mirasçı olarak haklarını savunmak için avukat desteği almak çok önemlidir. Çünkü avukatlar alanında uzman, anayasa, kanun ve yönetmelikleri bilen, güncel gelişme ve emsal davalardan haberdar olan uzman kişilerdir. Sizler de miras davalarında hak kaybı yaşamamak ve hakkınız olanı almak için kesinlikle uzman bir avukat yardımı almalısınız. Çünkü miras konusu bazı durumlarda çetrefilli bir hal almakta ve uzman desteği almadan çözülememekte ve hak kayıplarına neden olmaktadır.