Ana Sayfa Makalelerimiz

Makalelerimiz

Günümüzde boşanma davalarında geçmiş yıllara nazaran artış olduğu gözlenmektedir. Ekonomik sıkıntılar ya da kişisel anlaşmazlıklar başta olmak üzere farklı sebeplerden dolayı boşanma oranlarında artış söz konusudur.  Ankara boşanma avukatı Oktay Altunkaya boşanma davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu...
Miras, kişinin ölümü ile söz konusu olan bir kavramdır. Kişi hayattayken mirasının varlığından bahsetmek teorik olarak mümkün değildir. Ancak miras bırakan; ölümünün ardından mirasçılar arasında uyuşmazlık olmaması, vefatından sonraki dönemi belirleyebilmek, isteği doğrultusunda mirasının paylaşılmasını sağlamak vs. nedenlerle sağlığında...
Ülkemizde milyonlarca kişi kirada oturmaktadır. Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan sözleşmeden doğan, tarafların uyması gereken kurallar ve sahip olduğu haklar bulunmaktadır. Ev sahibi ya da kiracı hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlarda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Anlaşmazlıkların hukuki...
Öncelikle belirtmeliyiz ki ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmamaktadır. Kısacası ceza avukatı diye bir tanım resmiyette yoktur. Ancak halk arasında ceza hukukunu ilgilendiren davalarda uzmanlaşmış avukatlara genelde ceza avukatı denmektedir. Bu sebeple bizler de yazımız içerisinde ceza avukatı...
Ölen Kişinin Mirası Ne Zaman Paylaşılır? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 575. maddesinde mirasın ölümle açılacağı belirtilmiştir. Buna göre kişinin ölümü ile birlikte miras, bir başka deyişle tereke kavramından bahsedilecektir. Miras; ölüm tarihi itibariyle vefat edenin devredilebilen malvarlığının (aktif ve...
Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür? Bir kişi vefat ettiğinde devredilebilen malvarlığı kanun hükmü gereğince kendiliğinden mirasçılarına geçecektir. Vefat edenin malvarlığına kural olarak taşınır ve taşınmaz mallar, alacak, borç vs. ekonomik değeri olan her şey dahildir.  Vefat eden kimsenin mirasının kime kalacağı...
Vefat Eden Kişinin Eşi Mirastan Ne Kadar Pay Alır? Sağ kalan eş, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 499. maddesi gereğince yasal mirasçılardandır. Eşlerden birinin vefatı halinde; mirasçılığa engel bir durumu olmamak kaydıyla (mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma, mirastan feragat vs.), sağ...
Ülkemizde son yıllarda inşaat sektöründe oluşan yoğunluk ile birlikte gayrimenkul hukuku ile ilgili iş ve işlemlerde de artış görülmüştür. Yaşadığımız her türlü hukuki sorunda olduğu gibi gayrimenkul hukuku ile ilgili karşılaşabileceğimiz sorunlar için de uzman bir avukattan yardım almak...
Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir Mi? Ceza muhakemesinde en önemli ve uygulamada en çok yararlanılan delillerden birisi de tanık beyanlarıdır. Tanık; suç konusu olaya ilişkin beş duyu organından en az birisi aracılığıyla bilgi sahibi olan kimsedir. Örneğin; bir cinayet...