Ankara Kira Hukuku Avukatı

ankara kira avukatı
ankara kira avukatı

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku; kira sözleşmesinin tanımı, kira ilişkisinin nasıl kurulduğu, sözleşmenin esaslı unsurları, kiracının ve kiraya verenin borçları, kira bedelinin ne zaman ödeneceği, kiralananın teslimi, ayıplı ifa hali, kira bedelinin ödenmemesi, tahliye davası, kira sözleşmesinin sona erme biçimleri vs. konuları düzenleyen ve kira sözleşmesi kapsamında kiraya veren ile kiracı arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını amaçlayan gayrimenkul hukuku dalıdır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299-378. maddeleri arasında kira sözleşmesine ilişkin hükümler mevcuttur. Mevzuatımızda kira hukukuna ilişkin hükümler üç başlık altında düzenlenmiştir.

Bu başlıklar şu şekildedir: Kira hukukunda genel hükümler (TBK 299-338), konut ve çatılı işyeri kiraları (TBK 339-356) ve son olarak ürün kiralarıdır (TBK 357-378). Uygulamada en çok konut ve çatılı işyeri niteliğindeki kiralananlar için kira sözleşmesi yapıldığı görülmektedir. 

Ankara Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku Alanındaki Davalar Nelerdir?

Kira hukuku alanında sıklıkla görülen davalar şunlardır:

 • Kira Alacağı Davası
 • Kiralananın Tahliyesi Davası
 • Kira Tespit Davası
 • Kiralananın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Davalar
 • Kiralanana Zarar Verilmesi Sebebiyle Açılan Davalar
 • Kiralananda Yenilik veya Değişiklik Yapılması Sonucunda Açılan Davalar
 • Depozito İadesine İlişkin Dava ve İcra Takibi
 • Kiralananın Alt Kiraya Verilmesi Kapsamında Meydana Gelen Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar
 • Tazminat Davası
 • Kira Sözleşmesinin Sona Erme Sürecine İlişkin Davalar
 • Ürün Kirasına İlişkin Davalar
 • Kira Uyarlama Davası

Kira Avukatı Nedir?

Mevzuatımızda “kira avukatı” ya da “kira hukuku avukatı” şeklinde bir unvan bulunmamaktadır. Ancak uygulamada kira hukuku alanında belli bir süre çalışmalar yapmış, bu alanda teori ve pratik olarak uzmanlaşmış avukatlara “kira avukatı” veya “kira hukuku avukatı” denmektedir. 

Kira Hukuku Avukatı Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle avukatlık hizmeti almak isteyen kişiler, bu süreçte haklarını en iyi şekilde koruyabilmek ve hak kaybı yaşamamak adına kira hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım almalıdır.

Buna göre; kira hukuku alanında mevzuat ile uygulamayı bilen, bu alanda öğreti ve içtihatlara hakim olan uzman bir avukat ile çalışmak faydalı olacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Hukukun her alanında olduğu gibi kira hukuku alanında da tarafların avukatlık hizmeti alması oldukça önem arz etmektedir. Özellikle kira hukukunun oldukça şekli bir alan olması, kira sözleşmesinin kurulması, devamı ve sona ermesi sürecinin belirli usul ve sürelere tabi olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda tarafların bu alan ile ilgili sorunlarında uzman bir kira hukuku avukatından destek almaları olası hak kayıpları yaşanmaması adına yararlı olacaktır.

Ankara Kiracı Tahliye Davası Avukatı

Kiracı tahliyesi davalarında kiraya veren taraf 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen tahliye sebeplerini ileri sürerek mahkemeden kira sözleşmesinin sonlandırılması ile kiralanan taşınmazın tahliye edilmesine karar verilmesini talep etmektedir.

Kira hukukunda tahliye nedenleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Bu nedenle tahliye davası açacak olan kiraya veren kanunda belirtilen nedenlerden en az birisine dayanarak dava açmalıdır. Bir başka deyişle herhangi bir sebep ileri sürmeksizin tahliye davası açılabilmesi mümkün değildir. 

Kiracının tahliyesi ile ilgili daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/category/makalelerimiz/kira-hukuku/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ankara’da Kira Avukatı Nasıl Bulunur?

Kiracı ile mal sahipleri arasında çıkan uyuşmazlıklarda kişiler haklarını tam ve etkili olarak kullanabilmek amacıyla genellikle kira davaları ile ilgilenen bir avukat arayışında olmaktadır. Bu halde kişiler sosyal çevreleri aracılığıyla, sosyal medya veya internet üzerinden arama motorları vasıtasıyla kira hukuku alanında çalışan uzman bir avukat bulabilir.

Ankara’da En İyi Kira Avukatı Kimdir?

İnternet üzerinden arama motorları aracılığıyla yapılan aramalarda kira hukuku alanında avukat arayışında olan kişilerin en iyi kira avukatının kim olduğuna dair sorular sorduğu görülmektedir. Elbette en iyi kira avukatı diye bir unvan ya da tanım yoktur. 

Ancak bu alanda avukat arayan kişilerin kira hukuku alanında yoğun olarak çalışan, bu alanda tecrübe sahibi, doktrin ve içtihatlara hakim bir şekilde müvekkillerinin sorunlarına etkin ve pratik olarak çözüm üretebilen avukatları tercih etmesi faydalı olacaktır. 

Kira davaları ile ilgili olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/bos-tarihli-tahliye-taahhudu-gecerli-midir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira davalarında belirlenmiş kesin bir avukatlık ücreti yoktur. Taraflar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamak şartıyla serbest olarak somut olay özelinde bir avukatlık ücreti belirleyebilirler. 

AAÜT’ye göre 2024 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen kira davaları için avukatlık ücreti 10.700 TL’nin, İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen kira davaları için avukatlık ücreti 6.800 TL’nin altında olamayacaktır. 

Ankara Barosunun 2024 yılında tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre kira davaları için avukatlık ücreti 28.850 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin yüzde on altısı olarak belirlenmiştir.

Bu konuya ilişkin olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/kira-davalarinda-avukatlik-ucreti-ne-kadar/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Hukuku Alanında Hizmet Veriyor Musunuz?

Altunkaya Avukatlık Bürosu olarak kira hukuku alanında müvekkillerimize kira sözleşmesinin hazırlanması, kira ilişkisi kapsamında kiracı ile kiraya veren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü, kira alacağı, tahliye davası ve tarafların tazminat talepleri gibi birçok konuda profesyonel hukuk hizmeti sunmaktayız. Ankara kira avukatı olarak bizimle iletişime geçmek için bağlantıya tıklayınız.

✔️ Ankara Kira Avukatı Avukat Oktay Altunkaya
✔️ Telefon 0530 608 95 14
✔️ Adres Sağlık Mah. Sağlık-1 Sk. No:17/11 Çankaya/ANKARA
✔️ Hizmet Alanları Kira Davalarının Takibi ve Sonuçlandırılması, Arabuluculuk Süreci, Danışmanlık, Sözleşme ve Dilekçe Hazırlanması
✔️ Ankara Kira Davası Fiyatları Ortalama 10.700 TL – 28.850 TL Aralığındadır.

Ankara Kira Konusunda Uzman Avukat

Kira hukuku ile ilgili bazı makalelerimiz şunlardır:

Sık Sorulan Sorular

Kira Sözleşmesi Nedir?

TBK m.299 gereğince kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanma ile birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kira Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Mevzuatımızda avukatların bakabileceği davalar sınırlandırılmamıştır. Dolayısıyla her avukat kira davalarına bakabilir. Ancak bir avukatın hukukun her alanında aynı düzeyde bilgi sahibi olmasının mümkün olmaması sebebiyle uygulamada kişilerce kira hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmış avukatların tercih edildiği görülmektedir.

Kira Avukatı Ne İş Yapar?

Kira avukatı, kira sözleşmesi hazırlanması, kiracı ile mal sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk sürecinin yönetilmesi, davaların açılması, takip edilmesi, sonuçlandırılması ve kira hukuku alanında kişilere danışmanlık yapılması gibi işleri yapar.

Mal sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/ihtar-gonderilen-kiraci-cikmazsa-ne-olur/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ankara Kiracı Avukatı Nedir?

Kira davalarına bakan avukatlar somut davaya göre kiraya veren tarafın avukatlığını yapabileceği gibi kiracı tarafında avukatlığını üstlenebilir. 

Kira davalarında genellikle kiracı vekilliğini yapan avukatlar uygulamada kiracı avukatı olarak adlandırılmaktadır. 

Kiracı ile kiraya veren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/kira-tahliye-davasi-ne-kadar-surede-sonuclanir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

Kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara genel olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Yetkili mahkeme ise; kiracı ile kiraya verenin yerleşim yeri mahkemesi ya da kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kiracıyı En Kolay Nasıl Tahliye Ederim?

Kiracının kira ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde kiraya veren tarafından kira sözleşmesi feshedilebilecektir. Kiracının kiralanandan tahliye edilmesi konusunda mevzuatta öngörülen farklı hukuki yollar mevcuttur.

Somut durum özelinde bu yollardan en uygun olanına başvurulması ile kiracının daha kolay bir biçimde tahliye edilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla kişilerin kiracı tahliyesine ilişkin uyuşmazlıklarında uzman bir kira hukuku avukatından yardım almaları önemlidir. 

Bu konuya ilişkin olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/sorunlu-kiraci-en-kolay-nasil-tahliye-edilir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Nasıl Sona Erer?

Kira sözleşmeleri hukukumuzda üç şekilde sona erebilir. İlk olarak kiraya veren ile kiracı ortak kararları ile kira sözleşmesini sonlandırabilir. İkinci olarak kanunun imkan tanıdığı hallerde bildirimde bulunmak suretiyle ya da son olarak dava yoluna başvurulması sonucunda mahkeme kararı ile kira sözleşmesi sonlandırılabilir. 

Bu konuya ilişkin olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/kiraya-verenin-konut-ve-catili-isyeri-kiralarinda-sozlesmeyi-bildirimle-sonlandirmasi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ankara’da Kira Hukuku Avukatları Var Mıdır?

Evet. Ankara’da baroya kayıtlı ortalama 25.000 avukat bulunmaktadır. Kira hukuku alanında da çalışan birçok avukat ve hukuk bürosu bulunmaktadır. 

Önceki İçerikCeza Davasında İlk Duruşmada Ne Olur?
Sonraki İçerikSadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir Mi?