Ankara Kira Hukuku Avukatı

kira avukatı ankara
Ankara kira avukatı

Kiracı ile ev sahibi arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda taraflar genellikle kira avukatına başvurarak sorunlarının çözümü için bir yol arayışında olmaktadır. Ankara kira avukatı olarak kira hukuku ve bu alandaki davalarla ilgili bilgilendirmede bulunacağız.

Ankara Kira Avukatı

📍 Ankara Kira Avukatı Avukat Oktay Altunkaya
✔️ Telefon 0530 608 95 14
✔️ Adres Sağlık Mah. Sağlık-1 Sk. No:17/11 Çankaya/ANKARA
✔️ Hizmet Alanları Kira Davalarının Takibi ve Sonuçlandırılması, Arabuluculuk Süreci, Danışmanlık, Sözleşme ve Dilekçe Hazırlanması
✔️ Ankara Kira Davası Fiyatları Ortalama 12.000 TL – 30.000 TL Aralığındadır.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku; kira sözleşmesinin tanımı, kira ilişkisinin nasıl kurulduğu, sözleşmenin esaslı unsurları, tarafları, kiracı ile kiraya verenin borçları ve hakları, kira bedelinin ne zaman ve nasıl ödeneceği, kiralananın teslimi, ayıplı ifa hali, kira bedelinin ödenmemesi, tahliye davası, kira sözleşmesinin nasıl sonlanacağı gibi konuları düzenleyen ve kira sözleşmesi kapsamında kiraya veren ile kiracı arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını amaçlayan hukuk dalıdır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. ve 378. maddeleri arasında kira sözleşmesine ilişkin hükümler mevcuttur. Mevzuatımızda kira hukukuna ilişkin hükümler üç başlık altında düzenlenmiştir.

Bu başlıklar şu şekildedir: Kira hukukunda genel hükümler (TBK m.299-338), konut ve çatılı işyeri kiraları (TBK m.339-356) ve son olarak ürün kiralarıdır (TBK m.357-378). Uygulamada en çok konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmazlarla ilgili kira sözleşmesi yapıldığı görülmektedir. 

Ankara Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku Alanındaki Davalar Nelerdir?

Kira hukuku alanında sıklıkla görülen davalar şunlardır:

 • Kira Sözleşmesinden Doğan Alacak Davaları 
 • Kiralananın Tahliyesi Davaları
 • Kira Bedelinin Tespiti Davası
 • Kiralananın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Davalar
 • Kiralanana Zarar Verilmesi Sebebiyle Açılan Davalar
 • Kiralananda Yenilik veya Değişiklik Yapılması Sonucunda Açılan Davalar
 • Kiralananın Gösterilmemesi Sebebiyle Açılan Davalar
 • 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Kiralama Kanunu’ndan Doğan Davalar
 • İtirazın Kaldırılması ve İptali Davaları
 • Kira Sözleşmesinin İptali Davaları
 • Kiracılığın Tespiti Davaları
 • Menfi Tespit Davaları
 • Kira Sözleşmesinin Şerhine İlişkin Uyuşmazlıklar
 • Depozito İadesine İlişkin Dava ve İcra Takibi
 • Kiralananın Alt Kiraya Verilmesi Sebebiyle Açılan Davalar
 • Tazminat Davaları
 • Kira Sözleşmesinin Sona Erme Sürecine İlişkin Davalar
 • Ürün Kirasına İlişkin Davalar
 • Kira Sözleşmesinin Uyarlanması Davası
 • Tevdi Mahalli Tayini Davası
 • Kira Sözleşmelerinden Doğan Ceza Davaları

Kira Avukatı Nedir?

Mevzuatımızda “kira avukatı” ya da “kira hukuku avukatı” şeklinde bir unvan bulunmamaktadır. Ancak uygulamada kira hukuku alanında belli bir süre çalışmalar yapmış, bu alanda teori ve pratik olarak uzmanlaşmış avukatlara “kira avukatı” veya “kira hukuku avukatı” denmektedir. 

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Hukukun her alanında olduğu gibi kira hukuku alanında da tarafların avukatlık hizmeti alması oldukça önemlidir. Özellikle kira hukukunun oldukça şekli bir alan olması, kira sözleşmesinin kurulması, sürdürülmesi ve sona ermesi sürecinin belirli usul ve sürelere tabi olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda tarafların bu alan ile ilgili sorunlarında kira hukuku alanında tecrübeli bir avukattan destek almaları olası hak kayıpları yaşanmaması adına yararlı olacaktır.

Kira Konusunda Uzman Avukat Ankara

Kiracı tahliyesi davalarında kiraya veren taraf 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen tahliye sebeplerini ileri sürerek mahkemeden kira sözleşmesinin sonlandırılması ile kiralanan taşınmazın tahliye edilmesine karar verilmesini talep etmektedir.

Kira hukukunda tahliye nedenleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Bu nedenle tahliye davası açacak olan kiraya veren kanunda belirtilen nedenlerden en az birisine dayanarak dava açmalıdır. Bir başka deyişle herhangi bir sebep ileri sürmeksizin tahliye davası açılabilmesi mümkün değildir. 

Kiracının tahliyesi ile ilgili daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/category/makalelerimiz/kira-hukuku/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ankara’da En İyi Kira Avukatı Kimdir?

İnternet üzerinden arama motorları aracılığıyla yapılan araştırmalarda kira hukuku alanında avukat arayışında olan kişilerin en iyi kira avukatının kim olduğuna dair sorular sorduğu görülmektedir. Elbette en iyi kira avukatı diye bir unvan ya da tanım yoktur. 

Ancak bu alanda avukat arayan kişilerin kira hukuku alanında yoğun olarak çalışan, bu alanda tecrübe sahibi, doktrin ve içtihatlara hakim bir şekilde müvekkillerinin sorunlarına etkin ve pratik olarak çözüm üretebilen avukatları tercih etmesi faydalı olacaktır. 

Kira davaları ile ilgili olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/bos-tarihli-tahliye-taahhudu-gecerli-midir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira davalarında belirlenmiş kesin bir avukatlık ücreti yoktur. Taraflar her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamak şartıyla serbest olarak somut olay özelinde bir avukatlık ücreti belirleyebilirler. 

Bu konuya ilişkin olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/kira-davalarinda-avukatlik-ucreti-ne-kadar/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Hukuku Alanında Hizmet Veriyor Musunuz?

Altunkaya Avukatlık Bürosu olarak kira hukuku alanında müvekkillerimize kira sözleşmesinin hazırlanması, kira ilişkisi kapsamında kiracı ile kiraya veren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü, kira alacağı, arabuluculuk süreci, tahliye davası ve tarafların tazminat talepleri gibi birçok konuda profesyonel hukuk hizmeti sunmaktayız. Ankara kira avukatı olarak bizimle iletişime geçmek için bağlantıya tıklayınız.

Kira Avukatı Ankara

Kira hukuku ile ilgili bazı makalelerimiz şunlardır:

Sık Sorulan Sorular

Kira Sözleşmesi Nedir?

TBK m.299 uyarınca kira sözleşmesi, kiraya verenin taşınır veya taşınmaz bir malın kullanılmasını veya kullanma ile birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracı tarafın da buna karşılık belirlenen kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kira Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Mevzuatımızda avukatların bakabileceği davalar sınırlandırılmamıştır. Dolayısıyla her avukat kira davalarına bakabilir. Ancak bir avukatın hukukun her alanında aynı düzeyde bilgi sahibi olmasının mümkün olmaması sebebiyle uygulamada kişilerce kira hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmış avukatların tercih edildiği görülmektedir.

Kira Avukatı Ne İş Yapar?

Kira avukatı, kira sözleşmesi hazırlanması, kiracı ile mal sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk sürecinin yönetilmesi, davaların açılması, takip edilmesi, sonuçlandırılması ve kira hukuku alanında kişilere danışmanlık yapılması gibi işleri yapar.

Mal sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/ihtar-gonderilen-kiraci-cikmazsa-ne-olur/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

Kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara genel olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Yetkili mahkeme ise; kiracı ile kiraya verenin yerleşim yeri mahkemesi ya da kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kiracıyı En Kolay Nasıl Tahliye Ederim?

Kiracının kira ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde kiraya veren tarafından kira sözleşmesi feshedilebilecektir. Kiracının kiralanandan tahliye edilmesi konusunda mevzuatta öngörülen farklı hukuki yollar mevcuttur.

Somut durum özelinde bu yollardan en uygun olanına başvurulması ile kiracının daha kolay bir biçimde tahliye edilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla kişilerin kiracı tahliyesine ilişkin uyuşmazlıklarında uzman bir kira hukuku avukatından yardım almaları önemlidir. 

Bu konuya ilişkin olarak daha ayrıntılı bir bilgi için https://www.avoktayaltunkaya.com/sorunlu-kiraci-en-kolay-nasil-tahliye-edilir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Nasıl Sona Erer?

Kira sözleşmeleri hukukumuzda üç şekilde sona erebilir. İlk olarak kiraya veren ile kiracı ortak kararları ile kira sözleşmesini sonlandırabilir. İkinci olarak kanunun imkan tanıdığı hallerde bildirimde bulunmak suretiyle ya da son olarak dava yoluna başvurulması sonucunda mahkeme kararı ile kira sözleşmesi sonlandırılabilir. 

Önceki İçerikKira Sözleşmesi En Fazla Kaç Yıl Olabilir?
Sonraki İçerikTahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Çıkarılabilir Mi?