Ankara İcra Avukatı

ankara icra avukatı
ankara icra avukatı

Bir hukuk dalı olan İcra ve İflas Hukuku alacaklı ve borçlular arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde başvurulan yasal yöntemlerden biridir.  Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda alacaklının talebi ile kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması sürecinde icra ve iflas hukuku devreye girer. Ankara avukat Oktay Altunkaya, İcra ve İflas Hukuku kapsamına giren tüm davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Siz de her türlü alacak ve borç sorunlarınız hakkında bilgi almak ve danışmanlık hizmetinden faydalanmak istiyor ve Ankara icra avukatı arayışındaysanız Altunkaya Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Ankara İcra Avukatı

Herhangi bir sebepten dolayı borçlunun borcunu ödemediği durumlarda alacaklının talebi doğrultusunda açılan davalara icra davası denir. İcra ve iflas kanunu kapsamında alacaklının haklarının elde edilmesi doğrultusunda icra avukatı desteği alınır. Ankara avukat Oktay Altunkaya alacaklının tüm haklarını korumak için Ankara icra avukatı hizmeti de vermektedir.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

Hukuk sistemimizde avukatlarda branşlaşma söz konusu değildir.  İcra avukatı ya da boşanma avukatı gibi tabirler Avukatlık Meslek Kanunu’nda yer almaz. Ancak bazı avukatlar bazı davalarda başarı elde ettiklerinden dolayı halk arasında boşanma avukatı, icra avukatı ya da ceza avukatı olarak anılabilmektedirler. Ankara avukat Oktay Altunkaya da icra davalarındaki başarısından dolayı Ankara icra avukatı arayışında olan kişilerin ilk durağı olmaktadır.

Peki, icra avukatı ne iş yapar? İcra ve iflas hukuku kurallarına göre hizmet veren icra avukatları borçlunun alacaklıya olan borcunu ödemediği durumlarda devreye girer. Borcun ödenmesini ya da taşınmaz ve taşınabilir tüm mal varlığının tespit edilmesini sağlar.

Daha ayrıntılı olarak icra avukatının görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

 • Borçlu ile anlaşma yoluna giderek alacaklının borcunun tahsil edilmesi,
 • Anlaşmanın gerçekleşmediği ve borcun tahsil edilemediği durumlarda icra müdürlükleri aracılığıyla icra takibine gidilmesi,
 • Yine borcun tahsil edilemediği durumlarda borçlunun mal varlığına haciz konulması,
 • Tüm bu süreçte davanın bitimine ve alacaklının borcunun tahsil edilmesine kadar davanın takip edilmesi,
 • Rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile alacaklının haklarının korunması,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Kötü niyetli açılan icra davalarına karşılık itiraz sürecini başlatması ve takip etmesi,

İyi Bir İcra Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Bildiğiniz gibi avukatlık mesleği uzmanlık gerektiren meslek dallarından biridir. Bu nedenle de her türlü davada avukatın alanında uzman, hukuk sistemine hâkim, güncel değişiklikleri ve emsal davaları takip etmesi çok önemlidir. İcra avukatında olması gereken özellikler şunlardır;

 • İcra avukatının öncelikle problem çözme yeteneğine sahip olması gerekir.
 • İcra davalarında tüm hukuki süreçlere hakim olması çok önemlidir.
 • İcra davaları konusunda tecrübe sahibi ve bilgi & birikim yönünden güçlü olmalıdır.
 • İletişim becerisinin ve ikna kabiliyetinin yüksek olması gereklidir.
 • Dava sürecinde yazılı ve sözlü tüm iletişim kanallarını etkin kullanabilmesi de oldukça önemlidir.

En Sık Görülen İcra Davaları

İcra hukukunun borçlu ve alacaklılar arasında yaşanan anlaşmazlıkları inceleyen bir hukuk dalı olduğundan bahsetmiştik. Ülkemizde en sık görülen icra hukuku davları şunlardır;

 • İcra takibinin başlatılması
 • Alacak tahsili
 • İcra takibine itiraz
 • İcra takibine itirazın iptali davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Maaş haczi yapılması
 • Nafaka borcu ve icra süreci
 • Karşılıksız çek davaları
 • Borca itiraz
 • Tasarrufun iptali davası
 • Çocuk teslimi icra süreci
 • İcra yoluyla istihkak davası
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İlamsız icra davası
 • Cari hesap alacağı takibi

Sizler de bu tür davaların herhangi birinde hak kaybı yaşamamak ve mağdur olmamak için alanında uzman bir icra avukatından destek almalısınız. Unutulmamalıdır ki her davanın kendi hukuki prosedürleri vardır. Bu süreçte mağdur olmamak ve alacağınızı tahsil etmek için avukat desteği almak çok önemlidir. Ankara avukat Oktay Altunkaya icra avukatı olarak Ankara ve yakın çevresinde her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında Oktay Altunkaya ile iletişime geçebilirsiniz. İcra davalarında hak kaybına uğramadan alacağın tahsil edilmesi hususunda uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz. Alanında uzman ve mesleki anlamda deneyimli avukatlar bu süreçte sizlerin en büyük destekçiniz olacaktır.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukukunun alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan durumlarda devreye girdiğinden bahsetmiştik. Borcunu ödemeyen ya da ödeyemeyen kişi ya da kurumların alacaklı kişinin talep ya da talepleri doğrultusunda sürecin nasıl işleyeceğini belirleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir. Bu süreçte borçlunun taşınır ya da taşınmaz mallarına icra yasası kapsamında el konulabilir. İcra ve iflas hukukunu genel olarak ifade etmek gerekirse alacaklı kişinin haklarını koruyan bir hukuk sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

İcra ve iflas hukuku borçludan alacakların nasıl tahsil edileceği sorusunun çerçevesini belirler. Alacakların tahsil edilmesi sürecinde en önemli kısım yasal süreci takip etmektir. İcra ve iflas hukuku alanında tecrübeli iyi bir icra avukatı size dava sürecinde ve öncesinde gerekli bilgilendirmeleri yaparak sürecin işleyişi konusunda aydınlatır. Bu nedenle iyi bir icra avukatı ile çalışmak sizlerin en hızlı şekilde haklarını almanızı ve çözüme kavuşmanızı sağlar.

İcra ve İflas Avukatı Ne İş Yapar?

 • Borçlu ve alacaklı arasındaki her türlü anlaşmazlığı ele alır ve detaylı olarak inceler.
 • Borçlunun mal varlığı araştırmasını yapar.
 • Müvekkili ile davalı taraf arasındaki borç tasfiye görüşmelerinin yapılmasını sağlar ve protokole bağlar.
 • Borçlu ve alacaklı arasında kredi sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.
 • Borçlu ve alacaklı arasında anlaşma yolunun sağlanması adına iletişimi sağlar.
 • İflas eden kişi ve kurumlar ile ilgili tüm yasal süreci takip eder.
 • Konkordato ya da iflas gibi konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir.

İcra ve İflas Hukuku Davaları Nelerdir?

Borçlu ve alacaklı arasındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümü adına icra ve iflas davası açılabilir. İcra ve iflas davası öncelikle alacağın tahsili amaçlı olarak açılmaktadır. Bunun dışında icra ve iflas davası şu durumlarda açılabilmektedir;

 • Faturaya dayalı alacakların tahsil edilmesi amaçlı olarak
 • Finans ya da kredi gibi sözleşme akdinden doğan alacak tahsili için
 • İflas ya da iflasın ertelenmesi gibi durumlar
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ya da tahliye kararı gibi durumlar
 • İhalenin feshi durumları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi gibi durumlar

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

Borçlunun borcunun ödemediği ya da ödeyemediği durumlarda yasal olarak icra işlemleri başlatılır. Peki, hangi durumlarda icra takibi yapılır? İcra takibi türlerini daha yakından görelim…

 • İlamlı İcra Takibi
 • İlamsız İcra Takibi
 • Rehin Takibi
 • Kira Takibi
 • İpotek Takibi
 • Kambiyo Takibi
 • Nafaka Takibi
 • Çocuk Teslim Takibi

İcra takibi başladıktan sonra kaç gün içinde itiraz edilebilir?

Kişinin sorumlu olduğu yasal hak ve borçlar icra takibi türüne göre değişkenlik gösterir. Normal şartlarda icra takibi başlatıldıktan sonra en geç 1 hafta içerisinde karara itiraz edilebilir. 1 hafta içerisinde itiraz edilmezse ödeme emri kesinleşmiş olur.

İcra hukuku ile iflas hukuku arasındaki farklar nelerdir?

Borcu olan kişinin malvarlığının bir kısmı ya da alacaklılarına karşı yerine getirmediği durumlar icra hukuku ile ilgilidir. İcra hukuku cüz-i icra olarak da bilinmektedir. Ancak borçlu kişinin sorumluğunun tüm malvarlığı ya da tüm alacaklarına karşın olduğu durumlar iflas hukuku ile ilgilidir. İflas hukuku külli icra olarak da bilinmektedir. Kısaca söylemek gerekirse iflas hukuku hem mal varlığı hem de alacaklı kişi açısından küllilik barındırır. Ancak icra hukuku sadece kişiler arasındaki borçları kapsar.

icra avukatı ankara
icra avukatı ankara

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Borcun ve alacağın kaynağına göre icra takibi işlemleri değişkenlik göstermektedir. Mahkeme kararınca başlatılan icra takibi ilamlı icra türüne girmektedir. Eğer mahkeme kararı dışında senet ya da bono gibi şilemlerden kaynaklanan bir borç durumu söz konusu ise ilamsız icra takibi işlemleri yapılır. İcra takibi avukat aracılığıyla ya da şahsen de yapılmaktadır.  İcra kararı tebliğinden itibaren 7 gün süre içinde borçlu icra takibine itiraz etmezse takip kararı kesinleşmiş olur. İcra kararı kesinleştikten sonra alacak tahsili için haciz işlemlerine geçilir. Haciz işlemlerindeki amaç icra yolu ile elde edilen mal varlığının satılması ve borcun kapanmasıdır.

İcra takibi için avukat tutmak zorunlu mu?

Alacaklı ve borçlu arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için avukat tutmak zorunlu değildir. İcra takibi başvurusu şahsen de yapılabilir. Ancak önemli bir yasal süreç olan icra hukuku kapsamında icra takibi için avukat tutmak kişiye büyük avantajlar sağlar.

Eve gelen icra kâğıdı nedir?

Eğer böyle bir durum ile karşılaştıysanız posta yoluyla gelen icra kâğıdının icra müdürlüğü tarafından gönderildiğini bilmenizi isteriz. İcra takibi kağıdı ödeme ya da icra emri niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaştığınızda kâğıdı dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. İcra takibi kararına itiraz etme hakkınız7 gündür. 1 hafta içerisinde icra kararına itiraz etmediğiniz takdirde icra işlemleri başlayacaktır.

Haciz gelen eşyalarımı geri alabilir miyim?

İcra takibine neden olan borç durumu ortadan kalkarsa, icra masrafları ödenmiş olursa ve eşya depo ücreti tahsil edilmiş ise haciz gelen eşyalarını geri alabilme şansınız vardır.

İcra ve iflas hukuku günlük hayatımızda hemen hemen hepimizin başına gelebilecek hak ve sorumlulukları kapsamaktadır. Bu nedenle dikkatle takip edilmeli ve süreç içerisindeki hak ve sorumluluklarımızı bilmeliyiz.  Alacakların hızlı bir şekilde yasal yollardan temin edilebilmesi için icra ve iflas avukatı ile çalışmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Ankara avukat hizmeti ve ankara icra hukuku danışmanlık hizmetleri konusunda deneyimli olan Oktay ALTUNKAYA icra ve iflas hukuku ile ilgili her türlü desteği sizlere sunmaktadır.