Ankara Tazminat Avukatı

ankara tazminat avukatı
ankara tazminat avukatı

Günlük hayatımızda pek çok durumda haksızlığa maruz kaldığımız olaylar gerçekleşmektedir. Bu bazen iş yerinde karşılaştığımız bir durum olabilirken bazen de çok alakasız olaylar karşısında kendimizi mağdur durumda bulabiliriz. Çoğunlukla böyle durumlarda bir avukat ihtiyacı doğar. Ankara avukat Oktay Altunkaya çeşitli davaların yanı sıra Ankara tazminat avukatı olarak da bilinmektedir.  Yaşamış olduğunuz haksızlıkları gidermek için kendisinden hukuki desteği alabilirsiniz.

Tazminat Avukatı Kimdir?

Öncelikle belirtmek isteriz ki hukuk sistemimizde avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Ancak halk arasında bazı avukatlar bazı davalarda başarı elde ettiklerinde halk arasında boşanma avukatı, ceza avukatı ya da gayrimenkul avukatı olarak tanına bilmektedir. Çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı davalarda savunma görevi yapan avukatlara da tazminat avukatı denilebilmektedir. Tazminat avukatı genel olarak mağdur olan tarafın tazminat hakkı olup olmadığını araştırır, eğer böyle bir hak söz konusu ise mahkeme huzurunda mağdur olan kişiyi en iyi şekilde savunur.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Tazminat davaları genel olarak maddi ve manevi olmak üzere iki kategoride sıralanmaktadır. Hukuka aykırı bir işlem neticesinde mal varlığında bir eksilme olursa maddi tazminat davası açılır. Manevi tazminat davası ise hukuka aykırı eylemler sonrasında kişinin yaşadığı üzüntü ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesi için açılır. Hemen şunu belirtmek isteriz ki maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da dava konusu olabilmektedir.

tazminat avukatı ankara
tazminat avukatı ankara

Tazminat Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir mağduriyetin olduğu durumlarda ortaya çıkabilecek bir tazminat durumu var ise tazminat avukatı bu tür davalar ile ilgilenir. Şimdi gelin tazminat avukatı hangi davalara bakabilir daha yakından inceleyelim…

  • Boşanma davalarından kaynaklanan tazminat davaları
  • İşçinin alacaklarından kaynaklanan tazminat davaları
  • Doktor hatasından kaynaklanan tazminat davaları
  • İş ve trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları
  • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları
  • Uyulmayan sözleşmeden kaynaklanan tazminat davaları
  • Telif haklarının ihlali nedeniyle açılan tazminat davaları
  • Yazılı ve görsel basında kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davası

Tazminat Avukatı Nasıl Tazminat Alır?

Öncelikle kişinin hukuka aykırı bir eylem sonrasında mağdur olması ve tazminat hakkının geçerli olması gerekmektedir. Böyle durumlarda ilk aşama anlaşmaya gitme yöntemidir. Avukat mağdur olan kişi adına zarar veren kişi ya da kuruma giderek ne tür zararların meydana geldiği ve bundan doğacak tazminat hakkında bilgi verir. Eğer mağdur eden kişi ya da kurum hatasını kabul edip anlaşma yoluna gider ise tazminatı öder. Böyle durumlarda mahkemeye gerek kalmadan olay sorunsuz bir şekilde kapanır. Ancak anlaşma yoluna gidilemediği durumlarda olay mahkemeye taşınır. Dava sürecini etkileyecek deliller, şahitler ve kanıt niteliği taşıyan her türlü argüman tazminat avukatı tarafından mahkemeye ibraz edilir. Avukat alanında uzman ise mağdur tarafın hakları elde edilir ve mahkeme karşı tarafın tazminat ödemesini kabul eder. Ankara avukat Oktay Altunkaya bir çok davada elde ettiği başarılı sonuçlardan dolayı pek çok mağduriyetin giderilmesine de profesyonel destek vermiştir.

Tazminat Avukatının Faydaları

Maalesef internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte halk arasında hukuki sorunların çözümünde avukat tutmanın gereksiz olduğu görüşü hâkimdir. Ancak bu doğru bir düşünce değildir. Avukatlık mesleği uzmanlık ve hukuki bilgi gerektiren bir alandır. Kulaktan dolma bilgiler ve internetten elde edilen bilgiler ile açılan davalarda pek çok kişinin haklı olmasına rağmen haksız duruma düştüğü görülmüştür. Dolayısı ile tazminat davaları da avukat yardımı ile açılır ve dava süreci takip edilirse mağduriyetin en aza ineceği ve gerekli olan tazminatın elde edilebileceği unutulmamalıdır. Örneğin anlaşma aşamasında bir avukat desteği ile karşı tarafa haklarınızı çok daha doğru bir şekilde anlatabilirsiniz. Avukatınız sizin adınıza sizin adınıza kişi ya da kurum ile görüşerek talep ettiğiniz hakları güçlü bir şekilde sunar ve belki de mahkemeye bile gerek olmadan tazminat hakkınızı alırsınız. Mahkemeye gidildiğinde ise avukatınızın sizin adınıza elde deliller ve şahitler ile haklarınızı en iyi şekilde savunur ve mağduriyetinizin giderilmesi adına çalışır.

Ankara avukat Oktay Altunkaya maddi ve manevi tazminat davalarında hukuki destek vermektedir. Bu sebeple de Ankara tazminat avukatı arayışında olan herkesin uzun yıllardır hizmet aldığı avukatlardan biridir. Aynı zamanda kendisi Ankara boşanma avukatı, Ankara gayrimenkul avukatı, Ankara ceza avukatı, Ankara miras avukatı olarak da hizmet vermektedir.