Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?
Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 326. maddesi gereğince bir davada yapılan yargılama giderlerinin mahkemece davayı kaybeden tarafından ödenmesine karar verilecektir. Yargılama giderleri ise 6100 sayılı Kanunun 323. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre başvurma, karar ve ilam harçları, tebligat masrafları, evrak masrafları, keşif, tanık ve bilirkişi masrafları, vekalet ücreti gibi gider kalemleri yargılama giderleri kapsamındadır. 

Kira hukuku dahilinde de mahkeme tarafından kiralananın tahliyesi davasını kaybeden kiracının HMK m.326 uyarınca yargılama giderlerini ödemesine karar verilecektir. Davayı kaybeden kiracının ne kadar yargılama gideri ödeyeceği hususu taraflar arasındaki kira sözleşmesine göre dava tarihindeki yıllık kira bedeline, dava sürecinde yapılan masraflara, davanın ne şekilde sonuçlandığına ve davanın hangi mahkemede görüldüğüne göre değişecektir. 

Kiralananın tahliyesi davalarının çoğunluğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Ancak İcra ve İflas Kanununun kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin kısımları (İİK m.269 ve devamı maddeleri) uyarınca kanuni koşullarının oluşması koşuluyla tahliye davası İcra Hukuk Mahkemesinde de açılabilecektir. 

Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan kiralananın tahliyesi davalarında alınan başvurma harcı maktu olup yıllık olarak ilgili makamlarca belirlenmektedir. Karar ve ilam harcı ise somut davada tarafların dava tarihindeki yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak İcra Hukuk Mahkemesinde açılan tahliye davalarında harçların tamamı maktudur. 

Yine, Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen kiralananın tahliyesi davalarında karşı vekalet ücreti 2024 yılı itibariyle 10.700 TL’den az olmamak üzere Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince dava tarihindeki yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen tahliye davalarında ise karşı vekalet ücreti 2024 yılı itibariyle 6.800 TL olup maktudur. 

Daha iyi anlaşılması için bir örnekle açıklamamız gerekirse; kiraya verenin kiracıya yazılı olarak tahliye taahhüdünde bulunulması sebebiyle Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açtığını, kiraya verenin davada kendisini vekille temsil ettiğini, taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesine göre dava tarihindeki aylık kira bedelinin 5.000 TL olduğunu ve yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiğini varsayalım. Bu halde mahkemece yargılama giderlerinin kiracı tarafından ödenmesine karar verilecektir. Yargılama giderleri kapsamında karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2024 yılı için 10.700 TL avukatlık ücreti ile 123,60 TL başvurma harcı, 4098,60 TL karar ve ilam harcı, 30,40 TL vekalet harcı ve ortalama 2000 TL tebligat, bilirkişi incelemesi vs. giderleri olmak üzere toplam 16.952,60 TL’nin kiracı tarafından ödenmesi gerekecektir. Kiraya veren tarafından yargılama giderlerinin tahsili için icra takibi başlatılması halinde kiracı tarafın ayrıca icra masraflarını da ödemesi gerekecektir.

Mahkemece davanın kısmen kabul ve kısmen reddine karar verilmesi halinde taraflar yukarıda belirttiğimiz yargılama giderlerini haklılık oranına göre ödeyecektir. Ayrıca belirtmemiz gerekirse; kiralananın tahliyesi davasının feragat, kabul veya sulh ile sonuçlanması halinde yargılama giderleri değişiklik gösterebilecektir. 

Av. Oktay Altunkaya

Önceki İçerikTahliye Davası Devam Ederken Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?
Sonraki İçerikTahliye Davası Sürerken Kiracı Taşınmazdan Çıkarsa Ne Olur?