Ana Sayfa Makalelerimiz Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul işlemleri, karmaşık yasal süreçler gerektiren hukuki konulardır. Bu nedenle, bir gayrimenkul avukatı seçerken dikkatli olmak son derece önemlidir. Doğru avukatı seçmek, gayrimenkul işlemlerinizde size büyük bir avantaj sağlayabilir ve potansiyel sorunlardan korunmanıza yardımcı olabilir. İşte bir gayrimenkul avukatı seçerken...
Nispilik ilkesi uyarınca taraflar arasından yapılan bir sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler sadece o sözleşmenin tarafları açısından sonuç doğurur. Bir başka deyişle, taraflar yaptıkları sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri kural olarak üçüncü kişilere karşı ileri süremez.  Kira sözleşmelerinde belirtilen hak...
Tahliye Davasında Muvazaalı Satış Yapıldığı İddiası Dinlenir Mi? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. ve devamı maddeleri uyarınca konut ve çatılı işyeri kiralarında taraflar arasındaki kira ilişkisini sona erdirme sebepleri sınırlı olarak belirtilmiştir. Buna göre kiraya veren kanunda belirtilmeyen bir...
Taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek olan uyuşmazlıkların hukuki çözümleri Gayrimenkul Hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ise ilk akla gelen en iyi gayrimenkul avukatı kimdir sorusu olmaktadır. Çünkü biliyoruz ki alanında uzman bir avukat ile...
Site ve Apartmanlarda Yönetici Nasıl Seçilir? Site veya apartmanlarda yöneticinin nasıl seçileceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.34 uyarınca düzenlenmiştir. Kat mülkiyetine konu ana taşınmaz sekiz veya daha fazla bağımsız bölümden oluşuyorsa kat malikleri tarafından yönetici seçilmesi zorunludur.  Kat malikleri kendi...
Ülkemizde milyonlarca kişi kirada oturmaktadır. Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan sözleşmeden doğan, tarafların uyması gereken kurallar ve sahip olduğu haklar bulunmaktadır. Ev sahibi ya da kiracı hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlarda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Anlaşmazlıkların hukuki...
Ölen Kişinin Mirası Ne Zaman Paylaşılır? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 575. maddesinde mirasın ölümle açılacağı belirtilmiştir. Buna göre kişinin ölümü ile birlikte miras, bir başka deyişle tereke kavramından bahsedilecektir. Miras; ölüm tarihi itibariyle vefat edenin devredilebilen malvarlığının (aktif ve...
Ülkemizde son yıllarda inşaat sektöründe oluşan yoğunluk ile birlikte gayrimenkul hukuku ile ilgili iş ve işlemlerde de artış görülmüştür. Yaşadığımız her türlü hukuki sorunda olduğu gibi gayrimenkul hukuku ile ilgili karşılaşabileceğimiz sorunlar için de uzman bir avukattan yardım almak...
Kira Hukuku Nedir? Kira hukuku; kira sözleşmesinin tanımı, kira ilişkisinin nasıl kurulduğu, sözleşmenin esaslı unsurları, kiracının ve kiraya verenin borçları, kira bedelinin ne zaman ödeneceği, kiralananın teslimi, ayıplı ifa hali, kira bedelinin ödenmemesi, tahliye davası, kira sözleşmesinin sona erme biçimleri...
Alt Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmeleri; kiraya verenin sözleşme konusu kiralananın kullanımını kiracıya sözleşme süresince hazır ettiği, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemesi gereken tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.  Kiracı tarafın kiralananı bir başka kimseye kiraya vermek istemesi halinde...