Ana Sayfa Makalelerimiz Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Site ve Apartmanlarda Yönetici Nasıl Seçilir? Site veya apartmanlarda yöneticinin nasıl seçileceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.34 uyarınca düzenlenmiştir. Kat mülkiyetine konu ana taşınmaz sekiz veya daha fazla bağımsız bölümden oluşuyorsa kat malikleri tarafından yönetici seçilmesi zorunludur.  Kat malikleri kendi...
Ülkemizde milyonlarca kişi kirada oturmaktadır. Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan sözleşmeden doğan, tarafların uyması gereken kurallar ve sahip olduğu haklar bulunmaktadır. Ev sahibi ya da kiracı hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlarda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Anlaşmazlıkların hukuki...
Ölen Kişinin Mirası Ne Zaman Paylaşılır? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 575. maddesinde mirasın ölümle açılacağı belirtilmiştir. Buna göre kişinin ölümü ile birlikte miras, bir başka deyişle tereke kavramından bahsedilecektir. Miras; ölüm tarihi itibariyle vefat edenin devredilebilen malvarlığının (aktif ve...
Ülkemizde son yıllarda inşaat sektöründe oluşan yoğunluk ile birlikte gayrimenkul hukuku ile ilgili iş ve işlemlerde de artış görülmüştür. Yaşadığımız her türlü hukuki sorunda olduğu gibi gayrimenkul hukuku ile ilgili karşılaşabileceğimiz sorunlar için de uzman bir avukattan yardım almak...
Kira Hukuku Nedir? Kira hukuku; kira sözleşmesinin tanımı, kira ilişkisinin nasıl kurulduğu, sözleşmenin esaslı unsurları, kiracının ve kiraya verenin borçları, kira bedelinin ne zaman ödeneceği, kiralananın teslimi, ayıplı ifa hali, kira bedelinin ödenmemesi, tahliye davası, kira sözleşmesinin sona erme biçimleri...
Alt Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmeleri; kiraya verenin sözleşme konusu kiralananın kullanımını kiracıya sözleşme süresince hazır ettiği, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemesi gereken tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.  Kiracı tarafın kiralananı bir başka kimseye kiraya vermek istemesi halinde...
Kiracının Evi Göstermesi Zorunlu Mudur? Kira sözleşmesi kapsamında kiracının borçlarından birisi de Türk Borçlar Kanunu m.319’da düzenlenen kiralananın gösterilmesine katlanılmasına ilişkindir. Uygulamada özellikle konut kiralarında; kiraya verenin, kiralanan evin gösterilmesi talebinin ardından taraflar arasında uyuşmazlıklar yaşandığı görülmektedir.  TBK m.319/2-3 gereğince; “Kiracı,...
1.Giriş Kira sözleşmelerinde kiracının en önemli yükümlülüklerinden birisi de kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme ile ilgilidir. Kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu; kiracının kiralanana zarar vermemesi, kiralananın sözleşmede kararlaştırılan amacına uygun ve itinalı kullanımı, kiracının kiraya...
Kiracı Ölürse Kira Sözleşmesi Ne Olur? Kiracının ölümü halinde taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin ne olacağı merak edilen konulardan birisidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 333. ve 356. maddelerinde kiracının ölümü halinde kira ilişkisinin sona erip ermeyeceği hakkında düzenlemelere yer...
Kiracı Erken Çıkarsa Depozito Alabilir Mi? Kiracının kiralananı haklı bir neden olmaksızın erken tahliye edebilmesi elbette mümkündür. Ancak erken tahliye halinde kiracının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri makul bir süre daha devam edecektir. Bu konuda en çok sorulardan birisi de erken tahliye...