Makalelerimiz

Hakaret Nedir? Hakaret, kelime anlamı ile onur kırıcı, küçültücü söz veya davranış olarak tanımlanmıştır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden kişi örneğin; bir kimseye “Senin dolandırıcı olduğunu herkes biliyor, iki...
Depozito (Güvence Bedeli) Nedir? Depozito, kira sözleşmesi süresince kiracının kiralanana verdiği zararları, kiralananın aidatı, abonelikleri (elektrik, su, doğalgaz faturası borcu) vs. hususlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ihtimaline karşılık kiraya verene gösterdiği bir teminat türüdür. Uygulamada kira sözleşmesi yapılırken kiracılardan genellikle...
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, müteahhidin,  malzeme ve araçları kendisi sağlayarak, ilgili taşınmaz üzerinde inşaat (bina), bağımsız bölümler yapmasına karşılık arsa sahibinin de söz konusu bağımsız bölümlerden bir kısmının mülkiyetini müteahhide devretmeyi taahhüt ettiği karma sözleşmedir....
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir? İşveren, haklı nedenle derhal fesih hakkı kapsamında, iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin, kanunda belirtilen şartların mevcut bulunması durumunda veya somut olayda işçinin davranışı ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı ise...
 Kıdem Tazminatı Nedir?  Kıdem tazminatı, işçi alacakları davalarında en sık karşılaşılan kendine özgü bir alacak türüdür. İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler...
Ceza Hukukunda Uzlaştırma Nedir? (CMK m. 253) Uzun bir dönem ceza hukukunun temel varoluş sebebi, amacı kişisel ve toplumsal normlara aykırı davranarak çeşitli hak ihlallerine sebep olan kişilerin cezalandırılması ve bununla birlikte bu kişilerin ıslah edilerek topluma geri kazandırılması olduğu...
Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Yaralama Suçu Nedir? (TCK m. 86/2) 5237 sayılı Ceza Kanununun 86. maddesinde vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde düzenlenen kasten yaralama suçu uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suç tipidir. İnsan yaralama suçu, olağan yaşamda kişilerin hangi hareket...
İddianame Nedir? (CMK m.170 vd.) Suç şüphesinden adli mercilerin haberdar olmasıyla başlayan soruşturma süreci Cumhuriyet savcısının kamu davası açılması talebiyle iddianame düzenlemesi veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermesi ile sonuçlanacaktır. Ceza muhakemesine özgü en önemli kavramlardan biri olan iddianame; süreç...
Fazla Çalışma (Mesai) Nedir? Ülkemizde iş sözleşmesiyle çalışan kişilerin sıklıkla karşılaştığı bir durum olan fazla çalışma (mesai) müessesi, hayatın olağan akışı içerisinde işyerlerinde fazla çalışmayı gerektirecek süreçlerin ve işlerin kaçınılmaz olması, çalışan bireylerinde fazla mesaiye kalarak ek ücret kazanma isteklerinin...
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Takipsizlik - KYOK)  Şüpheli hakkında başlatılan ve yürütülen soruşturma evresinin sonucunda Cumhuriyet savcısı kamu davası açılabilmesi için gerekli olan yeterli şüphenin bulunmaması, söz konusu fiilin suç olmaması, gerçekleştirilen suç konusu eylemin şüpheli tarafından gerçekleştirilmemesi veya kanunda...