Makalelerimiz

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası T.C. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında ülkemizde 2075 kişi kasten insan öldürme olayları kapsamında hayatını kaybetmiştir. Toplumda bu vakıaların azalması ve önlenebilmesinde, başta eğitim olmak üzere, hukuk sistemlerince bu eylemlerin sonuçlarına bağlanan yaptırımlar büyük...
Tutuklu veya Hükümlünün Telefonla Görüşme Hakkı Nedir? Hükümlüler veya tutuklular, açık ve kapalı kurumlarda, çocuk eğitimevlerinde araç telefonu, telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulunduramazlar ve kullanamazlar. Bu bağlamda ceza infaz kurumlarında veya çocuk eğitimevlerinde bulunan tutuklu...
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), mahkemece kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Bir başka deyişle suç işlediği şüphesiyle hakkında muhakeme yapılan sanık hakkında mahkemece mahkûmiyet kararı verilmiş ancak kararın sonuç...
Çekişmeli boşanma nedir? Eşlerden birinin veya her ikisinin de evliliklerini sona erdirmek istemeleri üzerine, aralarında herhangi bir anlaşma sağlanamaması veya haklı bir nedenle kanunda belirtilen çeşitli hallerdeki sebeplere dayanarak boşanmak istemeleri halinde çekişmeli boşanmadan bahsedilir. Çekişmeli boşanma davalarında genellikle; eşlerden...
Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı boşanma, eşlerin özgür iradeleriyle ve tüm hususlarda anlaşarak aralarındaki evlilik ilişkisine son vermeleridir. Anlaşmalı boşanma davasında, eşler evlilik ilişkisi kapsamındaki tüm konularda (boşanma, velayet, nafaka, tazminat, kişisel ilişki, mal paylaşımı vs.) ortak bir sonuca ulaşarak dava...
GÖZALTI NEDİR? Kural olarak kişinin doğrudan gözaltına alınmasına karar verilemez. Kişinin önce yakalanması gerekir. Yakalanan kişi Cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Mevzuat hükümlerince gözaltına alma; kanunun verdiği yetkiye göre, yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması...
YAKALAMA NEDİR? Ceza Muhakemesi Kanununun 90. ve devamı maddelerinde düzenlenen yakalama tedbiri, devletin bireylerin temel hak ve özgürlüklerini tam ve gereği gibi koruyabilmesi, toplumun adalet inancına olan güveninin sağlanması, bu arada bireylerin bir toplum olabilme bilinciyle hareket ederek olağan hayatlarında...
Bu yazımda günlük hayatta gördüğümüz, özellikle büyükşehirlerde daha sıklıkla karşılaşılabilen bir durum olan kolluğun durdurma ve kimlik sorma müessesesinden bahsedeceğim. Kalabalık bir caddede yürürken bizi durdurup kimliğimizi göstermemizi isteyen polisi ya da seyahatteyken belirli noktalarda otobüsü durdurup kimlik kontrolü yapan jandarma personelini hatırlamışsınızdır. Bilinçsiz ve keyfi olarak kullanılması durumunda bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve ihlal edilmesine sebebiyet verilebilecek bu müessesenin hukuki olarak incelenmesi ve değerlendirilmesini önemli buluyorum.