Adli Kontrol İmza Yükümlülüğü İhlali Olursa Ne Olur?

Adli Kontrol İmza Yükümlülüğü İhlali Olursa Ne Olur?

Adlî kontrol hükümlerini isteyerek, haklı mazereti olmaksızın, yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilecektir.

Adli Kontrol İmza Yükümlülüğü Ne Zaman Biter? Kaç Yıl Sürer? 

CMK m. 110/A gereğince; ”Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli kontrol süresi en çok iki yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, adli kontrol süresi en çok üç yıldır. Bu süre, zorunlu hâllerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda dört yılı geçemez. Bu maddede öngörülen adli kontrol süreleri, çocuklar bakımından yarı oranında uygulanır.” denmektedir. İlgili maddede imza yükümlülüğünün üst sınırı belirlenmiştir. Ancak somut duruma göre adli kontrol tedbiri uygulanması gerekliliğinin koşulları ortadan kalktığında imza yükümlülüğü de kişinin talebi ile veya resen kaldırılacaktır.

Adli Kontrol Kararının Ardından İmza Uygulaması Ne Zaman Başlar?

Şüpheli veya sanık hakkında halk arasındaki ifadesiyle imza yükümlülüğüne tabi tutulmasının ardından öncelikle yargı makamlarınca verilen adli kontrol kararının kesinleşmesi gerekir. Daha sonra ilgili karar Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderilir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü şüpheli veya sanığa adli kontrol kararını tebliğ eder. Kişinin tebliğ ile birlikte imza yükümlülüğü başlar.

Savcı Adli Kontrol Kararı Verebilir Mi?

Hayır. Adli kontrol kararını soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemiyle Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma evresinde talep üzerine veya resen mahkeme verir.

İmza Yükümlülüğü Nasıl Kalkar?

İmza yükümlülüğü somut durumda adli kontrol tedbirinin uygulanmasına gerek kalmaması durumunda talep üzerine veya resen mahkemece kaldırılır. Bu konunun her somut olay özelinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Adli kontrol süresi, dosyanın durumu, somut olayda adli kontrol nedenlerinin bulunup bulunmaması, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, ölçülülük ilkesi vs. hususlar göz önünde bulundurularak bir karar verilecektir. 

Dava Açılınca Adli Kontrol Kalkar Mı?

Soruşturma evresinde şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararı Sulh Ceza Hakimliğince verilir. İddianamenin kabulü kararı ile mahkemece soruşturma aşamasında devam eden adli kontrol tedbiri hakkında da bir karar verilecektir. Bu karara göre sanık hakkında adli kontrol kararının devam edip etmeyeceği belirlenecektir. 

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Kişi Tutuklanabilir Mi (Hapse Döner Mi)?

1-) Şüpheli veya sanık hakkında adli kontrol kararı verilmesi durumunda; Cumhuriyet savcısı (Kovuşturma evresinde katılanın da itiraz hakkı vardır.) tarafından adli kontrol kararına itiraz edilebilir. Bu itirazın kabulü ile şüphelinin veya sanığın tutuklanması söz konusu olabilecektir. 

2-) Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüklerine uymaması halinde derhal tutuklanması mümkün olabilecektir. 

3-) Soruşturma ve kovuşturma evresinde somut vakıa, delil durumu vs. hususlarda değişiklik olması veya farklı şüpheli gelişmelerin oluşması halinde adli kontrol kararı kaldırılarak tutuklama kararı verilebilecektir. Ancak dosya kapsamında şüpheli veya sanığın durumunda tutuklama tedbiri uygulanabilecek bir değişiklik olmaksızın adli kontrol kararı tutuklamaya çevrilmesi hukuka aykırı olacaktır.

Av. Oktay Altunkaya
Önceki İçerikAdli Kontrol Kararı, Şartları ve Süresi (CMK 109)
Sonraki İçerikKira Sözleşmesi En Fazla Kaç Yıl Olabilir?