Ana Sayfa Makalelerimiz Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Apartman ve sitelerde yöneticinin Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan birtakım görev ve sorumlulukları vardır. Örneğin KMK m.35 kapsamında kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma görevinin yöneticiye ait olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında yönetici veya yönetim kurulunun yerine getirdikleri işlere karşılık birtakım hakları...
Apartman ve sitelerde sıklıkla rastlanılan uyuşmazlık türü bazı kat maliklerinin aidat ödememesi ile ilgilidir. Apartman ve sitelerde ortak alanların ilgililerce birlikte kullanılmasına bağlı olarak ve kat mülkiyetinin niteliği itibariyle birtakım ortak harcamalar yapılmaktadır. Bu gider kalemlerinin karşılanması için de...