Ana Sayfa Makalelerimiz Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı apartman ve sitelerde yapılan olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu (veya temsilciler kurulu) toplantılarının hangi sayı ile toplanacağı ve hangi çoğunlukla karar alınacağı merak edilen konulardan birisidir. Bu konuya ilişkin olarak Kat Mülkiyeti...
Apartman ve sitelerde toplantı tarihleri, ortak giderler, alınan kararlar vs. konularla ilgili kat maliklerine nasıl bildirimde bulunulması gerektiği sıklıkla sorulmaktadır. Örneğin apartmanda yapılacak olan toplantıya kat malikleri nasıl davet edilecektir? Ya da kat malikleri kurulunda alınan kararlar toplantıya katılmayan...
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3. maddesine göre kat mülkiyeti, arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet çeşididir.  En basit örneğiyle apartman daireleri üzerindeki mülkiyet türü genel olarak kat mülkiyetidir.  Kat mülkiyeti, kanunda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla,...
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri tarafından yapılabilecek toplantılar olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  Olağan kat malikleri kurulu toplantısı yılda en az bir defa yönetim planında belirtilen tarihte, yönetim planında olağan kat malikleri...
Kat mülkiyetine geçiş sağlamış taşınmazlarda en önemli yönetim organı kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulu kat maliklerinin tamamından oluşur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 27. ve devamı maddelerinde taşınmazın yönetimi ve karar alma hususlarında kat malikleri kurulunun yetkili olduğu...
Apartman ve sitelerde yöneticinin Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan birtakım görev ve sorumlulukları vardır. Örneğin KMK m.35 kapsamında kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma görevinin yöneticiye ait olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında yönetici veya yönetim kurulunun yerine getirdikleri işlere karşılık birtakım hakları...
Apartman ve sitelerde sıklıkla rastlanılan uyuşmazlık türü bazı kat maliklerinin aidat ödememesi ile ilgilidir. Apartman ve sitelerde ortak alanların ilgililerce birlikte kullanılmasına bağlı olarak ve kat mülkiyetinin niteliği itibariyle birtakım ortak harcamalar yapılmaktadır. Bu gider kalemlerinin karşılanması için de...
Site ve Apartmanlarda Yönetici Nasıl Seçilir? Site veya apartmanlarda yöneticinin nasıl seçileceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.34 uyarınca düzenlenmiştir. Kat mülkiyetine konu ana taşınmaz sekiz veya daha fazla bağımsız bölümden oluşuyorsa kat malikleri tarafından yönetici seçilmesi zorunludur.  Kat malikleri kendi...
Aidat Nedir? Ülkemizde bireylerin önemli bir çoğunluğu apartman veya sitelerde oturmaktadır. Bu alanlarda yaşamın olağan bir şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, kapıcı, bahçe hizmetleri, sigorta primleri, temizlik, elektrik, su, ısıtma vs. giderlerin karşılanması gerekmektedir. Bu genel ortak giderler de söz konusu...