Miras Hukuku

Bir kişinin öldükten sonra mal varlığının kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Bu yazımızda kişinin ölümünden sonra malları üzerindeki tasarrufları yasal ve atanmış kalıççılarına nasıl geçeceği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ankara avukat Oktay Altunkaya miras...
Miras, kişinin ölümü ile söz konusu olan bir kavramdır. Kişi hayattayken mirasının varlığından bahsetmek teorik olarak mümkün değildir. Ancak miras bırakan; ölümünün ardından mirasçılar arasında uyuşmazlık olmaması, vefatından sonraki dönemi belirleyebilmek, isteği doğrultusunda mirasının paylaşılmasını sağlamak vs. nedenlerle sağlığında...
Ölen Kişinin Mirası Ne Zaman Paylaşılır? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 575. maddesinde mirasın ölümle açılacağı belirtilmiştir. Buna göre kişinin ölümü ile birlikte miras, bir başka deyişle tereke kavramından bahsedilecektir. Miras; ölüm tarihi itibariyle vefat edenin devredilebilen malvarlığının (aktif ve...
Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür? Bir kişi vefat ettiğinde devredilebilen malvarlığı kanun hükmü gereğince kendiliğinden mirasçılarına geçecektir. Vefat edenin malvarlığına kural olarak taşınır ve taşınmaz mallar, alacak, borç vs. ekonomik değeri olan her şey dahildir.  Vefat eden kimsenin mirasının kime kalacağı...
Vefat Eden Kişinin Eşi Mirastan Ne Kadar Pay Alır? Sağ kalan eş, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 499. maddesi gereğince yasal mirasçılardandır. Eşlerden birinin vefatı halinde; mirasçılığa engel bir durumu olmamak kaydıyla (mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma, mirastan feragat vs.), sağ...