İş Hukuku

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Nedir? Yıllık ücretli izin hakkı, İş Hukukunda işçinin sürekli olarak çalışma yükümlülüğünü sağlıklı ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için yılın belirli sürelerinde çalışmaması, dinlenmesi gerektiği belirtilerek, bu dinlenme süresi içerisinde işçinin hem bir yıl boyunca...
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması (İş K. m.22) Çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması durumunda işçinin haklarının neler olduğu ve işverenin tek taraflı olarak işçinin çalışma koşullarını değiştirip değiştiremeyeceği İş Hukuku kapsamında önemli ve sık karşılaşılan bir konudur. Örneğin; Kurumsal bir...
  Part Time/Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu m.13 de belirtildiği üzere, işçinin normal haftalık çalışma  süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. Part time çalışan işçinin çalışma...
Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir? Belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi türüdür. Buna...
İhbar Tazminatı Nedir?  İhbar tazminatı 4857 sayılı İş Kanununun "Süreli Fesih" başlıklı 17. maddesi ile düzenlenmiştir. İş sözleşmesiyle çalışan kişi temel hak ve özgürlükleri kapsamında yaşamının sonuna kadar (yahut uzun bir süre boyunca) ilgili işyerinde çalışmak zorunda olması gibi bir...
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir? İşveren, haklı nedenle derhal fesih hakkı kapsamında, iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin, kanunda belirtilen şartların mevcut bulunması durumunda veya somut olayda işçinin davranışı ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı ise...
 Kıdem Tazminatı Nedir?  Kıdem tazminatı, işçi alacakları davalarında en sık karşılaşılan kendine özgü bir alacak türüdür. İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler...
Fazla Çalışma (Mesai) Nedir? Ülkemizde iş sözleşmesiyle çalışan kişilerin sıklıkla karşılaştığı bir durum olan fazla çalışma (mesai) müessesi, hayatın olağan akışı içerisinde işyerlerinde fazla çalışmayı gerektirecek süreçlerin ve işlerin kaçınılmaz olması, çalışan bireylerinde fazla mesaiye kalarak ek ücret kazanma isteklerinin...