Ana Sayfa Makalelerimiz Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur? Boşanma sürecinde olan eşlerin sorduğu sorulardan birisi de boşanma davasını hangi eşin açması gerektiği ve ilk önce boşanma davasını açan eşin dava aşamasında kusurlu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkındadır.  Kanunumuzda genel (TMK m.166/1) ve özel olmak...
Eşlerden Birisi Boşanmak İstemiyorsa Ne Olur? Somut durumda eşlerden birisi evlilik birliğini sonlandırmak isterken diğer eş çeşitli sebeplerle (duygusal, ekonomik, ailevi vs.) bunu kabul etmeyebilir. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi halinde ilk olarak; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.166/3 kapsamında düzenlenen...
İşsiz Erkek Nafaka Öder Mi? Boşanma davası sırasında ve sonraki aşamada genellikle somut vakıa özelinde mahkemece tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası ödenmesine karar verilebilmektedir. Uygulamada, erkeğin nafaka ödemesi yönünde ağırlıklı olarak kararlar verilse de; aile hukukunda kabul edilen eşitlik ilkesi...
Boşanma ve aile hukukunda eşler arasında evlilik birlikteliğinden kaynaklanan yardımlaşma ve dayanışma yükümlülüğü kural olarak evlilik süresince ve evlilik sona erdikten sonra da devam edecektir. Bu yükümlülük kapsamında ilk akla gelen alt başlıklardan birisi de maddi olarak zayıf olan...
Boşanma Davalarında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Her ne kadar çok istenen bir durum olmasa da evlilikler bazen tıkanma noktasına gelir ve boşanma ile sonuçlanır. Sürecin duygusal yükü ağır olmakla birlikte sonrasında hayatınızda oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için...
Günümüzde boşanma davalarında geçmiş yıllara nazaran artış olduğu gözlenmektedir. Ekonomik sıkıntılar ya da kişisel anlaşmazlıklar başta olmak üzere farklı sebeplerden dolayı boşanma oranlarında artış söz konusudur.  Ankara boşanma avukatı Oktay Altunkaya boşanma davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu...
Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir Nafakası, eşlerin boşanmak istemeleri ya da ayrı yaşamaları halinde; eşlerden birinin çalışmaması, kendisinin veya müşterek çocukların geçimini, bakımını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması ya da somut olay özelinde boşanma veya ayrılık sebebiyle tarafların olağan...
Çekişmeli boşanma nedir? Eşlerden birinin veya her ikisinin de evliliklerini sona erdirmek istemeleri üzerine, aralarında herhangi bir anlaşma sağlanamaması veya haklı bir nedenle kanunda belirtilen çeşitli hallerdeki sebeplere dayanarak boşanmak istemeleri halinde çekişmeli boşanmadan bahsedilir. Çekişmeli boşanma davalarında genellikle; eşlerden...
Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı boşanma, eşlerin özgür iradeleriyle ve tüm hususlarda anlaşarak aralarındaki evlilik ilişkisine son vermeleridir. Anlaşmalı boşanma davasında, eşler evlilik ilişkisi kapsamındaki tüm konularda (boşanma, velayet, nafaka, tazminat, kişisel ilişki, mal paylaşımı vs.) ortak bir sonuca ulaşarak dava...