Ana Sayfa Makalelerimiz Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

En Kısa Sürede Boşanma Nasıl Olur? Boşanma süreci eşler, çocuklar ve tarafların aileleri açısından zor ve yıpratıcı olabilmektedir. Bu nedenle eşlerin evlilik birlikteliğini sonlandırma kararı almasının ardından sorduğu sorulardan birisi de somut durumları özelinde en hızlı şekilde boşanmanın nasıl gerçekleşebileceği...
Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Tekrar Dava Açılabilir Mi? Aile hukuku sistemimiz kapsamında evlilik birlikteliğinin boşanma yoluyla sona erdirilebilmesi için hakim kararının bulunması ve sınırlı boşanma nedeni ilkesi benimsenmiştir. Buna göre boşanmak isteyen eş sadece Türk Medeni Kanunu m.161-166 uyarınca belirtilen...
Eşler arasında kurulan evlilik birlikteliği, birlikteliğin ilerleyen dönemlerinde çeşitli nedenlerle, taraflardan birisi veya her ikisinin talebi doğrultusunda sonlandırılmak istenebilir. Bu halde eşler tarafından boşanma davası açılması gerekmektedir. Boşanma nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir....
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. maddesi uyarınca özel boşanma sebeplerinden birisi de zina fiilinin gerçekleştirilmesidir. Eşlerden birisinin evlilik birlikteliği devam ederken kusurlu olarak üçüncü bir kişi ile cinsel ilişkide bulunması halinde, süresi içerisinde, diğer eş tarafından zina sebebiyle...
Ankara Nafaka Davası Avukatı Öncelikle nafakanın kelime anlamını açıklayarak yazımıza başlamak istiyoruz. Nafaka sözlük tanımı ‘geçinmek’ anlamına gelmektedir. Hukuk dilinde ise ‘’Bireyin geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararıyla ödeme yapmasıdır.’’ anlamına gelmektedir. Özellikle son yıllarda boşanma davalarında ve nafaka davalarında...
Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur? Boşanma sürecinde olan eşlerin sorduğu sorulardan birisi de boşanma davasını hangi eşin açması gerektiği ve ilk önce boşanma davasını açan eşin dava aşamasında kusurlu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkındadır.  Kanunumuzda genel (TMK m.166/1) ve özel olmak...
Eşlerden Birisi Boşanmak İstemiyorsa Ne Olur? Somut durumda eşlerden birisi evlilik birliğini sonlandırmak isterken diğer eş çeşitli sebeplerle (duygusal, ekonomik, ailevi vs.) bunu kabul etmeyebilir. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi halinde ilk olarak; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.166/3 kapsamında düzenlenen...
İşsiz Erkek Nafaka Öder Mi? Boşanma davası sırasında ve sonraki aşamada genellikle somut vakıa özelinde mahkemece tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası ödenmesine karar verilebilmektedir. Uygulamada, erkeğin nafaka ödemesi yönünde ağırlıklı olarak kararlar verilse de; aile hukukunda kabul edilen eşitlik ilkesi...
Boşanma ve aile hukukunda eşler arasında evlilik birlikteliğinden kaynaklanan yardımlaşma ve dayanışma yükümlülüğü kural olarak evlilik süresince ve evlilik sona erdikten sonra da devam edecektir. Bu yükümlülük kapsamında ilk akla gelen alt başlıklardan birisi de maddi olarak zayıf olan...
Boşanma Davalarında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Her ne kadar çok istenen bir durum olmasa da evlilikler bazen tıkanma noktasına gelir ve boşanma ile sonuçlanır. Sürecin duygusal yükü ağır olmakla birlikte sonrasında hayatınızda oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için...