Ankara Kat Mülkiyeti Avukatı

Ankara Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı
Ankara Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı

Kat Mülkiyeti Hukuku Nedir?

Kat mülkiyeti hukuku; kat mülkiyetinin tanımı, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin nasıl kurulacağı, kat mülkiyetinde bağımsız bölüm maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, yönetici ve yönetim kurulunun hakları ve yükümlülükleri, denetçinin hakları ve yükümlülükleri, kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği, kat mülkiyetine tabi taşınmaz ile ortak yerlerin ne şekilde kullanılacağı, toplu yapılara ilişkin hükümler, kat mülkiyetinin nasıl sona ereceği gibi konuları düzenleyen ve bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını amaçlayan gayrimenkul hukuku dalıdır. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat mülkiyetine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı

Kat Mülkiyeti Hukuku Alanındaki Davalar Nelerdir?

Kat mülkiyeti hukuku alanında sıklıkla görülen davalar şunlardır:

 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası
 • Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri Davası
 • Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi Talepli Açılan Davalar
 • Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi Davası
 • Defter ve Belgelerin Teslimi Amacıyla Açılan Davalar
 • Eski Hale Getirme Talepli Açılan Davalar
 • Gecikme Tazminatı Alacağı Davası
 • Giriş İzni Sebebiyle Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini Talepli Açılan Davalar
 • İlave Bağımsız Bölümün Tescili Talepli Davalar
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davası
 • Bağımsız Bölümü Kullanırken Verilen Zararın Giderilmesi Talepli Davalar
 • Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi Talepli Davalar
 • Ortak Gider Alacağı Davası
 • İtirazın İptali Davası
 • Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi Davası
 • Ortak Yerlere Verilen Zararın Giderilmesi Talepli Davalar
 • Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi Davası
 • Yönetici Atanması Talepli Davalar
 • Yöneticiye Karşı Açılan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Yönetim Planının İptali Davası
 • İşletme Projesinin İptali Davası
 • Kiralananın Tahliyesi Davası
 • Kat İrtifakının/Mülkiyetinin Kurulmasından ve Sona Erdirilmesinden Doğan Davalar
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları

Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı Nedir?

Mevzuatımızda “kat mülkiyeti avukatı” şeklinde bir unvan bulunmamaktadır. Ancak uygulamada kat mülkiyeti hukuku alanında belli bir süre çalışmalar yapmış, bu alanda teori ve pratik olarak uzmanlaşmış avukatlara “kat mülkiyeti avukatı” veya “kat mülkiyeti hukuku avukatı” denmektedir. 

Kat Mülkiyeti Hukuku Avukatı Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle avukatlık hizmeti almak isteyen kişiler, bu süreçte haklarını en iyi şekilde koruyabilmek ve hak kaybı yaşamamak adına kat mülkiyeti hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan yardım almalıdır.

Buna göre; kat mülkiyeti hukuku alanında mevzuat ile uygulamayı bilen, bu alanda öğreti ve içtihatlara hakim olan uzman bir avukat ile çalışmak faydalı olacaktır.

Kat Mülkiyeti Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Hukukun her alanında olduğu gibi kat mülkiyeti hukuku alanında da tarafların avukatlık hizmeti alması oldukça önem arz etmektedir. Özellikle kat mülkiyeti hukuku alanındaki uyuşmazlıklarla ilgili açılan davaların belirli usul ve hak düşürücü sürelere tabi olması sebebiyle kişilerin bu alan ile ilgili sorunlarında uzman bir kat mülkiyeti hukuku avukatından destek almaları olası hak kayıpları yaşanmaması adına yararlı olacaktır.

Ankara’da Kat Mülkiyeti Avukatı Nasıl Bulunur?

Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda kişiler haklarını tam ve etkili olarak kullanabilmek amacıyla genellikle kat mülkiyeti hukuku alanındaki davalar ile ilgilenen bir avukat arayışında olmaktadır. Bu halde kişiler sosyal çevreleri aracılığıyla, sosyal medya veya internet üzerinden arama motorları vasıtasıyla kat mülkiyeti hukuku alanında çalışan uzman bir avukat bulabilir.

Kat Mülkiyeti Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kat mülkiyeti hukuku alanındaki davalarda belirlenmiş kesin bir avukatlık ücreti yoktur. Taraflar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamak şartıyla serbest olarak somut olay özelinde bir avukatlık ücreti belirleyebilirler. 

AAÜT’ye göre 2024 yılında Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davalar için avukatlık ücreti 10.700 TL’nin altında olamayacaktır. 

Ankara Barosunun 2024 yılında tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre kat mülkiyeti davaları için avukatlık ücreti 28.850 TL olarak belirlenmiştir.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı İletişim Bilgileri

Altunkaya Avukatlık Bürosu olarak kat mülkiyeti hukuku alanında müvekkillerimize yönetim planı hazırlanması, kat malikleri arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü amacıyla arabuluculuk görüşmelerinin yapılması, dava açılması, takibi ve sonuçlandırılması, aidat (avans) alacağının tahsili, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ve tarafların tazminat talepleri gibi birçok konuda profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ankara kat mülkiyeti avukatı olarak bizimle iletişime geçmek için bağlantıya tıklayınız.

✔️ Ankara Kat Mülkiyeti Avukatı Avukat Oktay Altunkaya
✔️ Telefon 0530 608 95 14
✔️ Adres Sağlık Mah. Sağlık-1 Sk. No:17/11 Çankaya/ANKARA
✔️ Hizmet Alanları Kat Mülkiyeti Davaları, İcra Takibi, Arabuluculuk Süreci, Danışmanlık, Sözleşme ve Dilekçe Hazırlanması
✔️ Ankara Kat Mülkiyeti Davası Fiyatları Ortalama 10.700 TL – 28.850 TL Aralığındadır.

Kat mülkiyeti hukuku ile ilgili bazı makalelerimiz şunlardır:

Sık Sorulan Sorular

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanununun 1. maddesi uyarınca kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde kurulan bir mülkiyet hakkıdır. 

Kat Mülkiyeti Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklara Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.