Ankara Nafaka Avukatı

ankara nafaka avukatı
ankara nafaka avukatı

Ankara Nafaka Davası Avukatı

Öncelikle nafakanın kelime anlamını açıklayarak yazımıza başlamak istiyoruz. Nafaka sözlük tanımı ‘geçinmek’ anlamına gelmektedir. Hukuk dilinde ise ‘’Bireyin geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararıyla ödeme yapmasıdır.’’ anlamına gelmektedir. Özellikle son yıllarda boşanma davalarında ve nafaka davalarında görülen artış süreç içerisinde hukuki destek almayı zorunlu hale getirmiştir. Çünkü boşanma davalarında ve nafaka davalarında uzman bir avukattan yardım alınmadığında geri dönüşü olmayan hukuki sonuçlarının olabileceği unutulmamalıdır. Ankara avukat Oktay Altunkaya Ankara boşanma avukatı ve Ankara nafaka avukatı davalarında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ankara Boşanma Avukatı

Son yıllarda boşanma davalarında görülen artıştan bahsetmiştik. Bu durumun da maddi ya da manevi pek çok sebebi bulunmaktadır. Evliliğin resmi olarak sona erdirilebilmesi için bir mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Mahkeme huzurunda onaylanmayan ayrılıklar resmi olarak boşanma sayılmaz. Ülkemizde boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak görülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası: Eşlerden her ikisinin de boşanmayı ve boşanma sonrasında doğacak olan hakları kabul ettiği bir anlaşma protokolü imzalayarak gerçekleşen boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davasında en önemli kriter her iki tarafın da protokolü kendi rızası ile imzalayarak mahkeme huzurunda da boşanmayı kabul etmesidir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Boşanma sonrasında ödenecek nafaka tutarı da anlaşma protokolünde yer almaktadır. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davalarında süreç çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası: Eşler arasında boşanmanın ortak bir karar olmadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davasında çocukların velayeti, mal varlığı paylaşımı ya da nafakanın belirlenmesine kadar pek çok sebep bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davası nedenleri iki başlık altında incelenebilir. Bunlardan birincisi genel boşanma sebepleridir. Genel boşanma sebepleri evlilik birliğinin sarsılması, ortak hayatın yeniden kurulamaması olarak ifade edilebilir. Çekişmeli boşanma dava sebeplerinden bir diğeri ise özel boşanma sebepleridir. Özel boşanma sebepleri zina, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme ya da akıl hastalığı gibi sebepler olabilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında her iki taraf da haklılığını ispat etmek ve karşı tarafın kusurlu olduğunu ortaya koymak ister. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürmektedir.

Boşanma öncesi boşanma süreci ya da boşanma sonrasında eşler arasında anlaşma gerçekleşmediğinde nafaka davaları da ayrıca açılabilmektedir. Ankara nafaka avukatı Oktay Altunkaya boşanma davalarına paralel olarak açılan nafaka davalarında her türlü avukatlık hizmetini vermektedir.

Ankara Nafaka Avukatı

Nafaka davası avukatı boşanma sürecinde ya da sonrasında nafakanın ödenmemesi, nafakanın kaldırılması ya da nafakanın arttırılması konularında hukuki destek vermektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi nafaka maddi olarak zorluğa düşecek olan tarafa her ay düzenli olarak ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Ancak nafakanın alınabilmesi için bazı şartlar bulunur ve bu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Ülkemizde 3 farklı türde nafaka bulunmaktadır.

  • Tedbir Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Yoksulluk Nafakası

Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürerken eşlerden birinin maddi olarak zor durumda kalmaması için bağlanan nafaka türüne tedbir nafakası denir. Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken taraflardan birinin mahkeme huzurunda maddi zorluğa düşeceğini belirtmesi ve mahkeme tarafından yapılan bu başvurunun incelenmesi ile başlar. Mahkemenin onaylaması ile de boşanma devam ederken tedbir nafakası bağlanır.

İştirak Nafakası: Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra alınabilecek nafaka türlerinden biri de iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası genel olarak çocukların bakımı ve eğitimi için bağlanan nafakadır. Ancak iştirak nafakasının alınabilmesi için şart; çocuğun velayetinin alınmış olmasıdır. Çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen nafaka türü iştirak nafakasıdır.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrasında alınabilecek bir diğer nafaka türü de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasında genel amaç boşanma sonrasında taraflardan birinin maddi olanaklardan mahrum kalması ve yoksulluğa düşmesidir. Ancak bu nafakanın da alınabilmesi için bazı şartlar vardır. Öncelikle boşanmaya neden olan durumlardan eşinden daha az kusura sahip olmak ya da kusursuz olmak gerekmektedir. Boşanma sürecinde kişi eşinden daha kusurlu ise yoksulluk nafakasının alınması mümkün değildir. Bazı durumlarda ise eşlerden her ikisi de eşit kusurlu görülebilmektedir. Böyle durumlarda yoksulluk nafakasının ödenip ödenmeyeceği mahkeme tarafından belirlenir.

Boşanma davaları her ne kadar zorlu bir süreç olsa da sonrasında geri dönüşü olmayan kararlar da alınabilmektedir. Bunlardan bazıları çocukların velayeti, nafaka ödemesi, mal paylaşımı gibi konulardır… Boşanma davası sürecinde duygusal ve zorlu süreç içerisinde mağdur olmamak adına uzman bir boşanma avukatı desteği almak çok önemlidir. İleriye dönük hak kayıplarını en aza indirmek ve hukuki süreçte çok daha güçlü olabilmek için Ankara avukat Oktay Altunkaya ile iletişime geçebilirsiniz. Ankara boşanma avukatı, Ankara nafaka avukatı arayışında iseniz alanında uzman Oktay Altunkaya’dan randevu talep edebilirsiniz.