Ankara Ticaret Davası Avukatı

ankara avukat ticaret mahkemesi
ankara avukat asliye ticaret mahkemesi

Ticaret Hukuku Nedir?

Özel hukuk dallarından biri olan ticaret hukuku ticari nitelik taşıyan iş ve işlemlere uygulanan hukuk kurallarından oluşmaktadır. Ticaret hukuku tüzel kişileri, ticari işletmeleri, ticaret işleten dernek ve vakıfları muhatap almaktadır. Ticari hukuk ile ortaya çıkabilecek olan anlaşmazlıklar asliye ticaret mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Ankara avukatlarından Oktay ALTUNKAYA ticaret hukuku dava süreci ile ilgili ortaya çıkabilecek olan her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkta sorunlarınızı çözmek için sizlere en iyi avukat desteği sunar.

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ankara Avukat

Ticaret hukuku 1957 tarihli Medeni Kanun kapsamına göre Türk ticaret kanununda yer almaktadır. Çok geniş kapsamlı bir hukuk dalı olan ticaret hukuku ticaret ile ilgili ortaya çıkabilecek olan anlaşmazlıkları  hukuk kurallarına göre düzenler. Ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ticaret hukukunun iyi bilinmesi ve ortaya çıkabilecek olan yeni bilgilerin de yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Hukukun ticaret ile ilgili tüm alanlarını kapsayan ticaret hukuku, bireyler ve kurumlar arasındaki ticari ilişkileri düzenler.

Ticaret hukukunun kapsadığı alanlar şu şekildedir;

  • Şirketler hukuku,
  • Ticari işletme hukuku,
  • Taşıma hukuku,
  • Kıymetli evrak hukuku,
  • Deniz ticaret hukuku,
  • Sermaye piyasası hukuku,
  • Fikri mülkiyet hukuku,
  • Rekabet hukuku,
  • Sigorta hukuku,

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Ticari durumlarda taraflar arasındaki ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların kanunlara uygun olarak çözülebilmesi için ticaret hukuku gereklidir. Bu kanunlar sayesinde ticari ilişkilerde bulunan kişiler ne gibi haklara sahip olabileceklerini bilirler ve bu doğrultuda haklarını koruma altına alırlar. Günlük hayatta ticari ilişkilerde bir çok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlar genelde mal alım satımı gibi konulardan kaynaklanabileceği gibi haksız rekabet gibi sebeplerden de kaynaklanabilmektedir. Ticaret hukuku aynı zamanda şirketlerin devir işlemleri ya da birleştirilmesi gibi konularda da tarafların haklarını gözetir.
Ticaret hukuku davaları uzmanlık gerektiren davalardır. Bu davalarda alanında uzman avukatlar ile çalışmak büyük önem arz eder.

Ticari Dava Çeşitleri Nelerdir?

Özel hukuk alanı olan ticari davalar temel olarak 3 grupta incelenmektedir. Mutlak ticari davalar, Nispi ticari davalar ve 3. Grup ticari davalar ticari dava çeşitleridir.

Mutlak Ticari Davalar: Tarafların tacir olup olmadığına dikkat edilmeksizin ticari sorunlardan dolayı ortaya çıkabilecek olan hususların ele alındığı davalardır. Mutlak ticari davalar ticaret kanunundan, medeni kanundan, borçlar kanunundan açılan ve özel hükümler gereğince açılan davalar olarak görülür.

Nispi Ticari Davalar: Bu davaların en önemli özelliği tacir ve ticari işletmeler arasında olmasıdır. Bu sebeple bir davanın nispi ticari dava olarak görülebilmesi için her iki tarafın da ya tacir ya da ticari işletme olması gerekmektedir. Eğer taraflar bu sıfatları taşımıyor ise bu davalar nispi ticari dava olarak görülemez.

Bir davanın ticari dava olarak görülebilmesi için ya mutlak ya da nispi davalar arasında yer alması gerektiğini söylemiştik. Ancak bazı durumlarda 3. Grup olarak nitelendirilen ticari davalar da görülmektedir. 3. Grup ticari davalar yalnızca bir tarafın ticari işletmesini ilgilendiren davalardır. Bir ticari işletme ile ilgili havale, vedia, telif hakkı gibi haklara ilişkin davalar bu grupta yer almaktadır.

Bu makalemizde sizlere ticaret hukuku hakkında kısaca bilgiler verdik. Hayatın her alanında olduğu gibi ticaret hayatında da bazı anlaşmazlıklar ile karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda haklarınızı en iyi şekilde savunmak ve korumak için iyi bir ticaret hukuku avukatı ile çalışmanız son derece önemlidir. Ankara avukatlarından olan Oktay ALTUNKAYA ticaret hayatında karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklara çözüm üretmek için sizlere avukatlık desteği sunar.