Ceza Avukatı Kimdir? Hangi Davalara Bakar?

ceza avukatı ankara
ceza avukatı ankara

Öncelikle belirtmeliyiz ki ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmamaktadır. Kısacası ceza avukatı diye bir tanım resmiyette yoktur. Ancak halk arasında ceza hukukunu ilgilendiren davalarda uzmanlaşmış avukatlara genelde ceza avukatı denmektedir. Bu sebeple bizler de yazımız içerisinde ceza avukatı ifadesini kullanacağız. Ceza hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için Ankara avukat Oktay Altunkaya ile iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Ceza Avukatı

Ceza Hukuku Nedir?

İnsanların suç teşkil eden eylemlerini ya da uğradıkları haksızlıkları suç ve ceza kavramları çerçevesinde inceleyen hukuk dalına ceza hukuku denir.

Ceza Davası Nedir?

Suç işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması halinde bu suçu işleyen kişi ve kişiler hakkında kovuşturma yapılması amacıyla açılan davalara ceza davası denir.

Ceza Avukatı Nedir?

Ülkemizde avukatlık mesleğinde yasal olarak branşlaşma olmadığından bahsetmiştik. Ancak halk arasında ceza hukukunu ilgilendiren davalara bakan avukatlara ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı denilmektedir.

Ceza Avukatı Hangi Suçlar İle İlgilenmektedir?

Ceza avukatı olarak tanımlanan avukatlar kişilerin özgürlüğü ve haklarını ilgilendiren davalara baktıklarından dolayı çok önemli bir görev icra ederler. Ceza avukatı hırsızlık, gasp, kasten adam öldürme ya da yaralama, resmi belgelerde sahtecilik, sahte resmi belge kullanma, zimmete para geçirme ya da rüşvet alma gibi pek çok davaya bakmaktadır.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza avukatı mağdur ya da suçtan zarar görenin haklarını savunabildiği gibi şüpheli ya da sanığın savunmasını yaparak hukuki anlamda yardımcı olur.

Ceza Davalarında Ceza Avukatı Bulundurmak Zorunlu Mu?

Ceza davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak kişinin hak ve özgürlüklerinin kısıtlayıcı bir yaptırım ile sonuçlanabileceği için ceza davalarında avukat tutmak önemli bir avantaj elde edilmesini sağlar. Öte yandan cezası 5 yıldan fazla olabilecek sanık/şüpheli ve 18 yaşından küçük kimseler için avukat tutmak zorunludur. Böyle durumlarda devlet tarafından kişilere zorunlu müdafii ataması yapılır. Ceza davalarında sanığı ya da şüpheliyi savunan avukata müdafii denir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Öncelikle belirtmeliyiz ki yasalara ve hukuki kurallara aykırı davranışların sonucunda ortaya çıkan davalara ceza hukuku avukatı bakar. Örneğin Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalara ceza hukuku avukatı bakar. Ceza hukukunu ilgilendiren davalar ise genellikle kasten adam öldürme ya da yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik gibi durumlarda karşımıza çıkar.

Ceza davası kapsamında hâkimin karara varması için ceza avukatının ilgilendiği bazı kararlar şunlardır;

  • Adli kontrol ve tutuklama kararı
  • Gözlem altına alabilme kararı
  • Soruşturma aşamasında el koyma ya da göz altına alma kararı
  • Soruşturma aşamasında vücuttan doku örneği alma ya da iç beden muayenesi kararı
  • Soruşturma dosyası ile ilgili yayın yasağı getirme kararı

Ceza Avukatının Dosya İncelemesi İçin Vekaletname Gerekli Mi?

Dosya incelemesi için soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında vekaletname gerekliliği yoktur. Bir soruşturmada dosya ile ilgili gizlilik kararı var ise, böyle durumlarda avukatın dosya incelemesi yapması için kısıtlama getirilebilir. Bu halde sadece kanunda belirtilen evraklar avukat tarafından vekaletname olmaksızın incelenebilir. Ancak dosyada kısıtlılık kararı olup olmadığı önemli olmaksızın; avukatın dosyadan örnek alabilmesi için vekaletname ibraz etmesi gereklidir.

Ceza Avukatı Karara İtirazı Kaç İçinde Yapabilir?

Kişilerin almış oldukları cezaya itiraz etmeleri için (itiraz ve istinaf kanun yolları için), tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren, 7 gün içinde itiraz etme hakları vardır. Gerekli olan itirazların 7 gün için tamamlanmış olması gereklidir. Belirtilen bu süre içerisinde başvuru yapılmaz ise itiraz hakları kaybolur. Temyiz kanun yoluna başvuru süresi ise kararın kişiye tebliğ veya tefhimi ile birlikte onbeş gündür.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Ceza avukatının savunduğu kişilerin sayısının bir önemi yoktur. Bu nedenle aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Ceza avukatı; aralarında menfaat çelişkisi olmaması şartıyla aynı davada yüzlerce kişiyi dahi aynı anda savunabilir. Ancak menfaat çelişkisi durumlarında avukat müvekkillerinden birinin ya da birkaçını savunmayı tercih etmek durumunda kalabilir.

İyi Bir Ceza Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle iyi bir ceza avukatı ceza hukuku alanında yetkin olmalıdır. Ceza davasını yakından takip etmeli, süreci iyi analiz etmelidir. Elde etmiş olduğu analizler sonucunda da en doğru adımları atmalıdır. İyi bir ceza avukatı karşı tarafın hamlelerini önceden kestirmeli ve savunmasını bu yönde geliştirmelidir. Ceza avukatı kanun ve yasalara hâkim olmalı, yasalardaki yeni değişiklikleri yakından takip etmelidir. Ceza hukuku alanında deneyimli Ankara ceza avukatı arayışında iseniz Oktay Altunkaya ile iletişime geçebilirsiniz.