Miras Avukatı Ankara

miras avukatı ankara
miras avukatı ankara

Ankara Miras Avukatı

Miras hukuku yazımızda gerçek kişilerin ölüm ya da gaipliği halinde mal varlıklarının kimlere ve nasıl paylaşım yapılacağı ile ilgili düzenlemeleri kapsayan özel hukuk dalına Miras Hukuku denildiğinden bahsetmiştik. Miras hukuku ile ilgili davalarda hukuki sorun ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için miras avukatı desteği alınmalıdır. Ankara miras avukatı Oktay Altunkaya miras hukukunu ilgilendiren her türlü anlaşmazlıkların çözümünde sizlere destek vermektedir. Ankara avukat Oktay Altunkaya’dan aklınıza takılan her türlü konu için alacağınız hukuki destek ve danışmanlık sayesinde miras hukuku davalarında önemli avantajlar elde edebilirsiniz.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Konunun detaylarına geçmeden önce öncelikle şunu açıklamak isteriz ki ülkemiz hukuk sistemine göre avukatlık mesleğinde herhangi bir uzmanlaşma söz konusu değildir. Avukatlar her türlü davalarda görev alabilirler. Ancak bazı durumlarda girdikleri davaların sıklığına ya da davaları kazanmadaki başarı oranlarına göre avukatlara Ankara miras avukatı, ya da Ankara boşanma avukatı gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Avukatlık meslek kanununa göre böyle ayrım yok iken halk arasında bu tür tanımlar yapılmaktadır. Özetle daha anlaşılır olması adına miras avukatı tanımını bu çerçevede değerlendirmek doğru olacaktır.

Çok genel bir tanımla bahsedecek olursak miras avukatı mirasçıların miras hakkını almasını sağlar. Ölen kişinin ya da gaipliğine karar verilmiş kişinin mal varlığının paylaşımında bir çok sorun ile karşılaşılabilir. Bu sebeple de miras avukatı desteği almak sürecin çözümünde büyük avantajlar sağlayacağı için çok önemlidir.

Miras Davası İçin Avukat Gerekir Mi?

Avukat tutma zorunluğu miras davaları için bulunmamaktadır. Miras hukuku ile ilgili davalarda taraflar avukat tutmak zorunda değildirler. Ancak miras konusunda yaşanabilecek hak kayıplarını en aza indirmek ve sorunların en hızlı çözümü için avukat desteği almak çok önemli avantajlar sağlayacağı unutulmamalıdır.

Miras Avukatı Ne Yapar?

Miras sürecinde yaşanabilecek her türlü hak kaybı ya da hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için miras avukatı desteği ile sürecin yürütülmesi elzemdir. Çünkü miras konusu içerisinde bir çok çıkmazı ve sorunu da beraberinde getiren çetrefilli bir konu haline gelebilmektedir. Bu nedenle miras davaları konusunda deneyimli, miras hukuku alanında uzman ve bilgi sahibi bir avukat yardımı almak çok önemli etkiler yaratabilmektedir.

Miras hukuku konusunda yaşanabilecek sorunlar şu şekildedir;

  • Mirastan kişilerin alacağı pay ve miktarları
  • Mirasın paylaşımında akrabalık derecelerinin dikkate alınması
  • Vefat eden kişinin ölmeden önce vasiyetname bırakması halinde mirasın paylaşımı
  • Mirasçıların saklı pay oranları
  • Mirasın reddi
  • Mirasın borçlu olması
  • Miras bırakan kişinin önceden yaptığı sözleşme ve kapsamları

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Ülkemiz kanunlarına göre ortada bir vasiyet yok ise miras hukukunu ilgilendiren mal paylaşımı akrabalık derecelerine göre yapılmaktadır. Mirastan kimlerin, hangi oranda pay alacağı hukuk sistemimizde açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple de mal paylaşımında mağdur olmamak, hak kaybı yaşamamak için uzman bir avukat desteği almanız çok önemlidir.

Akrabalık dereceleri miras hukuku kapsamında 3 ana zümreden oluşmaktadır. Bunlar;

  • Zümre: Miras bırakan kişinin çocukları ve torunları
  • Zümre: Miras bırakan kişinin annesi, babası, kardeşleri ve yeğenleri
  • Zümre: Miras bırakan kişinin büyükanne ve büyükbabası

Bu zümreler dışında miras bırakan kişi ile akrabalık bağı bulunan kişiler mirastan hak sahibi olamazlar. Miras paylaşımı birinci zümreden başlanarak yapılır. Eğer birinci zümreden hayatta hiç kimse yok ise mal paylaşımı ikinci zümreye yapılır. Aynı durum ikinci zümre için de geçerli ise mal paylaşımı üçüncü zümreye göre yapılmaktadır.

Ancak tüm bunların dışında miras bırakan kişinin vasiyetnamesi var ise tüm mal paylaşımı vasiyete göre yapılır. Bu sebeple de miras bırakan kişinin vasiyetinin olup olmadığı iyice araştırılmalıdır. Daha sonra diğer hukuki süreçlere geçilmelidir. Vasiyetin olmadığı durumlarda da miras paylaşımı yukarıda bahsettiğimiz akrabalık derecelerine göre yapılır.

Ankara avukat Oktay Altunkaya miras hukuku ile ilgili davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Sizler de Ankara miras avukatı arayışında iseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.