Miras Bırakanın Bankadaki Parası Nasıl Alınır?

Miras kalan paranın bankadan çekilmesi
Miras kalan paranın bankadan çekilmesi

Miras Bırakanın Bankadaki Parası Nasıl Alınır?

Mirasçılar ölen kişinin mirasına elbirliğiyle maliktir. Elbirliği ile malik olmanın sonucu olarak mirasa konu mallar üzerinde mirasçıların tek başına tasarrufta bulunma yetkisi kural olarak yoktur. Bir diğer deyişle mirasçıların terekeye ilişkin konularda oybirliği ile karar alarak hareket etmesi gerekmektedir.

Ayrıca mirasçılar arasındaki elbirliği ile ortaklık durumu sona ermediği sürece mirasçıların belirli paylarının olduğundan da bahsedilemez. 

Buna göre; miras bırakanın bankadaki parasının çekilebilmesi için mirasçıların tümünün birlikte hareket etmesi gerekir. Mirasçıların çeşitli nedenlerle ortak hareket etmemeleri halinde dava yoluna başvurulması gerekecektir. 

Mirasçılar Arasında Oybirliği ile Anlaşma Sağlandığı İhtimalde:

1-) Miras bırakanın bankadaki parasını alabilmek için öncelikle mirasçılar tarafından bulundukları yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine veya herhangi bir Noterliğe başvurularak mirasçılık belgesi alınması gerekmektedir. 

2-) Alınan mirasçılık belgesinde belirtilen tüm mirasçılarla birlikte (Vekalet verilmesi ile mirasçılardan sadece birisi veya üçüncü bir kişi aracılığıyla da başvuru yapılabilir.) miras bırakanın banka hesabının bulunduğu bankaya gidilerek miras bırakanın banka hesabındaki paranın çekilmek istendiği bildirilmelidir. 

3-) Daha sonra yetkili banka personelinden veraset ve intikal beyannamesinin sunulabilmesi için miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle banka hesaplarında ne kadar para olduğunu gösteren bir belge talep edilmelidir. 

4-) İlgili mirasçı veya mirasçılar bankanın düzenlediği belge ile miras bırakanın son yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki ilgili Vergi Dairesine başvuru yaparak (Veya E-devlet aracılığıyla elektronik ortamdan da beyanname sunulabilmesi mümkündür.) veraset ve intikal beyannamesini sunmalı ve hesaplanan veraset vergisini ödemelidir. Ardından ilgili Vergi Dairesinden veraset ve intikal beyannamesinin usulüne uygun olarak sunulduğunu ve hesaplanan bedelin ödendiğini gösteren bir belge talep edilmelidir. 

5-) Vergi Dairesinden alınan veraset ilişiğinin kalmadığına dair yazı ve mirasçılık belgesi ile tüm mirasçılar (Veya vekil tayin edilen kişi/kişiler) ilgili bankaya başvurarak miras bırakanın banka hesaplarındaki parayı çekebilecektir. 

Mirasçılar Arasında Oybirliği ile Anlaşma Sağlanamaması Halinde:

Miras bırakanın bankadaki parasının çekilmesi ile ilgili olarak mirasçılar arasında oybirliği ile anlaşma sağlanamamışsa mirasçılardan herhangi birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinde elbirliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi talepli olarak dava açılması gerekmektedir. 

Örneğin; Miras bırakan A’nın vefat ettiğinde geriye bankada 1.200.000 TL parası kaldığını, ölüm tarihi itibariyle murisin B, C ve D olmak üzere üç mirasçısının bulunduğunu, ancak D’nin miras bırakanın mevduat hesabındaki paranın paylaşılmasını kabul etmediğini varsayalım. Bu halde mirasçılardan B ve/veya C tarafından dava açılması gerekmektedir. Dava sonucunda mahkeme tarafından verilen karar ile mirasçılar arasındaki elbirliği ile ortaklık sona erecektir. Buna bağlı olarak mirasçılar birlikte hareket etme zorunluluğu bulunmaksızın ilgili bankaya başvurarak kendi miras paylarına göre hesaplanacak parayı alabilecektir. 

Av. Oktay Altunkaya

Önceki İçerikVefat Eden Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir?
Sonraki İçerikTahliye Davasında Muvazaalı Satış Yapıldığı İddiası Dinlenir Mi?