Kat Malikleri Olağanüstü Toplantı Talep Edebilir Mi?

Kat Malikleri Olağanüstü Toplantı Talep Edebilir Mi?
Kat Malikleri Olağanüstü Toplantı Talep Edebilir Mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri tarafından yapılabilecek toplantılar olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Olağan kat malikleri kurulu toplantısı yılda en az bir defa yönetim planında belirtilen tarihte, yönetim planında olağan kat malikleri kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamışsa KMK m.29/1 uyarınca her yılın Ocak ayında yapılması gereken toplantıdır. Toplu yapılarda ise olağan kat malikleri kurulu toplantısı iki yılda en az bir defa yapılmalıdır. 

Olağan kat malikleri kurulu toplantısının haricinde kat maliklerince yapılan diğer tüm toplantılar olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı niteliğindedir.

İlgili sayfa: Kat mülkiyeti avukatı ankara

Olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısının hangi şartlarda, kimler tarafından istenebileceği ve nasıl yapılacağı KMK m.29/2 gereğince düzenlenmiştir. 

Buna göre önemli bir sebebin bulunması durumunda yönetici, denetçi veya kat maliklerinin üçte birinin talebi ile olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı yapılması istenebilir. 

Kat maliklerinin tek başına olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı yapılmasını talep etme hakkı yoktur. Belirttiğimiz üzere kat maliklerinin en az üçte birinin bir araya gelerek olağanüstü toplantı yapılması konusunda talebi gerekmektedir. 

Şartlarının sağlanması ile olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı yapılması talebi yöneticiye bildirilmelidir. Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma görevi KMK m.35/k uyarınca yöneticiye aittir.

Kanunda belirtilen “önemli sebep” kavramı subjektif bir ifade olup yöneticinin olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı yapılması için kat malikleri veya denetçi tarafından ileri sürülen sebebi denetleme yetkisi bulunmamaktadır. 

Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Davet Usulü Nasıldır?

Kural olarak yönetici tarafından olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı yapılacağı toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinde tüm kat maliklerine çağrı kağıdı imzalatılması veya taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle bildirilir. Buradaki 15 günlük süre kat malikine tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısına çağrı kağıdında toplantı tarihi ve saati, toplantı yeri, toplantı sebebi ve gündem, toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantı bilgileri bulunmalıdır. 

İlk toplantı ile yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle yapılacak olan ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 15 günden fazla olamayacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz toplantıya davet usulü şartlarının yerine getirilmemesi halinde yapılacak olan olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısında alınacak kararların iptali söz konusu olabilecektir. 

Av. Oktay Altunkaya

Önceki İçerik1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?
Sonraki İçerikKat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?