Kiracı Tahliye Davasında Dava Masraflarını Kim Öder?

Kiracı Tahliye Davasında Dava Masraflarını Kim Öder?
Kiracı Tahliye Davasında Dava Masraflarını Kim Öder?

Dava masrafları dava açılış aşamasında ve dava sürecinde davacı tarafından ödenir. Dava masraflarının nelerden oluştuğu Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.323 dahilinde düzenlenmiştir. Buna göre başvurma harcı, karar ve ilam harcı, keşif harcı, bilirkişi giderleri, tanıklık ücreti, vekalet ücreti, tebligat masrafları vs. masraflar yargılama giderleri kapsamındadır.

Örneğin, aylık 15.000 TL kira bedeli kararlaştırılan bir konut kirasına ilişkin sözleşmenin sonlandırılması amacıyla açılan tahliye davasında dava açılış aşamasında 4.416,45 TL yargılama masrafının davacı tarafından peşin olarak ilgili mahkeme veznesine ödenmesi gerekecektir.

Ancak tarafların dava kapsamında ileri sürdüğü delillerinin toplanması için gereken delil avansının ilgili delile dayanan tarafça karşılanması gerekecektir. Örneğin davacının iddiasının ispatlanabilmesi için davada keşif yapılmasına karar verilmesi halinde keşif ve bilirkişi incelemesi masraflarının davacı tarafından ödenmesi gerekecektir. Ya da davalının davada dinletmek istediği tanıkları için gereken tebligat masrafları ile tanıklık ücretini davalı taraf ödeyecektir.

Davanın sonunda ise mahkemece dava masraflarının davayı kaybeden tarafından ödenmesine karar verilir. Eğer davanın sonunda davacı taraf haklı bulunursa yargılama giderleri davalı tarafa yükletilecektir. Davacı da dava sürecinde yaptığı yargılama giderlerini davalıdan icra takibi yoluyla iade alabilecektir.

Davanın sonunda mahkemece davacı taraf haksız bulunursa yargılama giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına karar verilecektir. Bu halde davacı dava sürecinde yaptığı masrafları iade alamayacağı gibi hesaplanan karar ve ilam harcı, tebligat masrafları ve davalı taraf kendisini ilgili davada vekille temsil etmişse karşı vekalet ücretini de ödemesi gerekecektir.

Yargılama sonunda mahkemece kısmen kabul/kısmen ret kararı verilmesi halinde tarafların haklılığı oranında yargılama giderlerinin ödenmesi yönünde hüküm kurulacaktır.

Av. Oktay Altunkaya

Önceki İçerikKira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?
Sonraki İçerikKiralanan Taşınmazın Tahliyesine Karar Verildikten Sonraki Süreç Nasıl İşler?