Tahliye Davası Sürerken Kiracı Taşınmazdan Çıkarsa Ne Olur?

Tahliye Davası Sürerken Kiracı Taşınmazdan Çıkarsa Ne Olur?
Tahliye Davası Sürerken Kiracı Taşınmazdan Çıkarsa Ne Olur?

Kiraya veren kiralananın tahliyesi davası açarak ilgili mahkemeden kiracı ile akdettiği kira sözleşmesinin sonlandırılmasını ve taşınmazın kendisine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde teslim edilmesini talep etmektedir. Dava kapsamında yapılan yargılama sonucunda da mahkemece kiraya veren tarafın kiralananın tahliyesine ilişkin talebi ile ilgili bir karar verilecektir.

Kural olarak konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye davası sürerken taraflar arasındaki kira ilişkisi devam etmektedir. Taraflar bu süreçte imzaladıkları kira sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır. Ancak bazı hallerde kiralananın tahliyesi davası devam ederken kiracı çeşitli nedenlerle taşınmazı tahliye edebilir. Kiracının kiralanan taşınmazı tahliye edip usulüne uygun olarak anahtar teslimini kiraya verene veya temsilcisine yapması ile kira sözleşmesi sona erecektir. Peki bu halde devam eden tahliye davasının durumu ne olacaktır? 

Bu halde ilgili tahliye davası kendiliğinden sona ermeyecektir. Tarafların bu durumu mahkemeye bildirmesi gerekecektir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 331. maddesi uyarınca açılan bir davanın konusuz kalması halinde mahkemece yapılan yargılama sonucunda karar verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. Yargılama giderleri (harç ve tebligat masrafları, vekalet ücreti vs.) ile ilgili olarak ise mahkeme tarafından davanın açıldığı tarihte tarafların haklılık oranına göre bir karar verilecektir. 

Somutlaştırmamız gerekirse; kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan bir tahliye davasında duruşma tarihinden önce yani mahkeme tarafından henüz bir karar verilmeden kiracının taşınmazı tahliye ettiğini varsayalım. Bu halde mahkemece yapılacak iş kiraya verenin dava konusu ettiği kira dönemlerine ait kira bedelinin kiracı tarafından ödenip ödenmediğini ve somut davada kiracı temerrüdünün şartlarının oluşup oluşmadığını denetlemektir. Dava tarihi itibariyle tarafların haklılık durumu tespit edildikten sonra, yapılan tespit doğrultusunda haksız olan tarafın yargılama giderlerini ödemesine ve kiraya verenin tahliye talebi konusunda da karar verilmesine yer olmadığı kararı verilerek yargılama sonlandırılacaktır. 

Av. Oktay Altunkaya

Önceki İçerikTahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?
Sonraki İçerikKira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?