Gayrimenkul Hukuku

Kiracı Erken Çıkarsa Depozito Alabilir Mi? Kiracının kiralananı haklı bir neden olmaksızın erken tahliye edebilmesi elbette mümkündür. Ancak erken tahliye halinde kiracının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri makul bir süre daha devam edecektir. Bu konuda en çok sorulardan birisi de erken tahliye...
Kiracı Evden veya İşyerinden Çıkmadan Kaç Gün Önce Haber Vermelidir?Kira ilişkisi kapsamında kiracının yükümlülüklerinden birisi de sözleşmeyi sonlandırmadan belirli bir süre önce fesih iradesini kiraya verene bilmesi ile ilgilidir. Kiracının evden/işyerinden çıkmadan ne kadar bir süre önceden bildirimde bulunması...
Kiracı Kira Sözleşmesi Sona Ermeden Evden/İşyerinden Çıkarsa Ne Olur? (TBK m.325) Kira sözleşmesi sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Taraflar ahde vefa ilkesi gereğince yaptıkları sözleşmeye uygun davranmalıdır. Sözleşme belirli süreli olarak düzenlenmişse kararlaştırılan tarihte ve süresinde bildirimde bulunarak, belirsiz süreli...
Kiralananın Kullanılmaması Halinde Kira Bedelinin Ödenmesi Yükümlülüğü (TBK m.324)6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 324. maddesi kapsamında; “Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumda,...
Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Çıkarılabilir Mi? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 352/1 gereğince; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir...
Kira Sözleşmesi En Fazla Kaç Yıl Olabilir? Kira sözleşmesi; kiraya verenin bir şeyin kullanımını devrettiği buna karşılık kiracının bir kira bedeli ödediği tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.  Kira süresi...
Boş Tarihli Yazılı Tahliye Taahhüdü Geçerli Midir? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 352/1. maddesine göre; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak...
Yargıtay Kararları Doğrultusunda Kiracının Faydalı Masrafları Talep Etme Hakkı (TBK 321)  1. Giriş Kira sözleşmelerinde taraflar arasında en çok uyuşmazlığa sebep olan konulardan birisi de kiracının kiralananda (konut, işyeri vs.) yaptığı değişiklik, yenilik, tadilat ve benzeri masraflara bağlı olarak; kiralananda meydana...
Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçerli Olur? Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları şunlardır: Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak düzenlenmelidir. Taahhütnamede belirli bir tahliye tarihi belirtilmelidir. Taahhütname de düzenleme tarihi bulunmalıdır. Tahliye taahhütnamesi kiralananın kiracıya tesliminden sonra düzenlenmiş olmalıdır. Kiracıların tamamı tarafından imzalanmalıdır. (Yetkili vekilin...
Aidat Nedir? Ülkemizde bireylerin önemli bir çoğunluğu apartman veya sitelerde oturmaktadır. Bu alanlarda yaşamın olağan bir şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, kapıcı, bahçe hizmetleri, sigorta primleri, temizlik, elektrik, su, ısıtma vs. giderlerin karşılanması gerekmektedir. Bu genel ortak giderler de söz konusu...