Gayrimenkul Hukuku

İçerisinde Kiracı Bulunan Bir Konutun Edinilmesi Halinde Kira Sözleşmesinin Feshi Uygulamada da görüldüğü üzere; içerisinde kiracının bulunduğu bir konutun, kira sözleşmesi devam ederken, hayatın olağan seyri çerçevesinde satış, bağışlama vs. nedenlerle maliki değişebilmektedir. Bu halde ise kiracı ile evin yeni...
Kiracı Kirayı Geciktirebilir Mi? Kira sözleşmelerinde kiraya verenin temel borcu kiralananın kullanımını kira süresi boyunca kiracıya açmak, sağlamaktır; kiracının esas borcu ise kira bedelinin ödenmesi ile ilgilidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 313. maddesinde de bu konu ; “Kiracı, kira...
Kira Sözleşmelerinde Kiraya Verenin Borçları Nelerdir? Kira sözleşmesi; kiraya verenin kiralananı (konut, işyeri vs.) kiracının kullanımına sunduğu buna karşılık ise kiracının da kira bedeli ödemekle yükümlü olduğu sözleşme türüdür. Kiracı ve kiraya veren; kira ilişkisinin devamı süresince kanundan doğan ve...
Aile Konutu Nedir? Aile konutu, aile hukuku literatüründe, ailenin (anne, baba, çocuk vs.) yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü, iyi ve kötü günlerini birlikte geçirdiği, anılar biriktirdiği konuttur. Buna göre gayrimenkul hukukunun bir kavramı olan konut kavramı içerisinde aile olarak bireylerin bir arada...
Kira Tespit (Bedelinin Belirlenmesi) Davası Nedir?  Kira tespit davası diğer adıyla kira bedelinin tespiti davası, uygulamada genellikle kiraya veren ile kiracının konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedeli üzerinde yapılacak artış miktarı üzerinde anlaşamamaları durumunda gündeme gelen bir dava türüdür....
1 Yıllık Kira Sözleşmesi Yaptık. Bir Yılın Sonunda Kiracıyı Konut Veya Çatılı İşyerinden Çıkarabilir Miyim? Konut ve çatılı işyeri kiralarında tarafların belirli süreli olarak kira sözleşmesi yapması halinde belirlenen sürenin bitiminden 15 gün önce kiracı tarafından sözleşmenin feshedildiği bildirilmediği takdirde...
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?  Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği ile mülkiyetin söz konusu olduğu taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklığın/paydaşlığın sonlandırılarak ilgililerin kişisel mülkiyetine geçişinin sağlandığı dava türüdür. Ortaklar aralarında anlaşmak suretiyle paylaşma sözleşmesi de yapabilirler. Bu halde...
Taşınmazların İcra Yoluyla Satışı Nasıl Yapılır? Alacaklı taşınmaza haciz konulan tarihten itibaren bir yıl içerisinde ilgili taşınmazın satışını isteyebilir. Ya da ortaklığın giderilmesi davası kapsamında paydaşlar veya mirasçılarca ilgili taşınmazın cebri icra yoluyla (açık artırma usulü ile) satılması istenebilir. Taşınmaz,...
Kiraya Verenin Evi Satması Durumunda Kira Sözleşmesi Sona Erer Mi? Kiracının ev satılmadan önce imzalamış olduğu sözleşme devam ederken evin bir başkasına satılması durumunda kira sözleşmesi geçerliliğini korur ve şartlar aynı şekilde devam eder. Kira hukukunda böyle bir durumda kiracının...
Kiraya Veren, Kiracıyı Evden Çıkarabilir Mi? Kira sözleşmeleri, kiralayanın belirli bir bedel, kira karşılığında, kiralananı teslim etme ve kira sözleşmesi devam ettiği müddetçe hazır, kullanılabilir durumda bulundurma yükümlülüğü altında olduğu sözleşmelerdir. Çevremizde veya haberlerde, “Kiraya veren, kiracıyı evden veya işyerinden...