Makalelerimiz

Taşınmazların İcra Yoluyla Satışı Nasıl Yapılır? Alacaklı taşınmaza haciz konulan tarihten itibaren bir yıl içerisinde ilgili taşınmazın satışını isteyebilir. Ya da ortaklığın giderilmesi davası kapsamında paydaşlar veya mirasçılarca ilgili taşınmazın cebri icra yoluyla (açık artırma usulü ile) satılması istenebilir. Taşınmaz,...
Kiraya Verenin Evi Satması Durumunda Kira Sözleşmesi Sona Erer Mi? Kiracının ev satılmadan önce imzalamış olduğu sözleşme devam ederken evin bir başkasına satılması durumunda kira sözleşmesi geçerliliğini korur ve şartlar aynı şekilde devam eder. Kira hukukunda böyle bir durumda kiracının...
Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir Nafakası, eşlerin boşanmak istemeleri ya da ayrı yaşamaları halinde; eşlerden birinin çalışmaması, kendisinin veya müşterek çocukların geçimini, bakımını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması ya da somut olay özelinde boşanma veya ayrılık sebebiyle tarafların olağan...
Hırsızlık Suçu Nedir? Hırsızlık suçu, insanlık tarihinin en eski zamanlarından beri sürekli karşılaşılan ve insanın yeryüzünde var olduğu süre boyunca da işlenecek olan bireylerin malvarlığı değerlerine yönelik gerçekleştirilen bir suç tipidir. Hırsızlık fiili, evrensel olarak tüm toplumlarda suç olarak düzenlenen...
Duyuma Dayanan Tanık Beyanları Delil Sayılır Mı? Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve aslında tartışılmasının da faydalı olduğunu düşündüğüm bir konu duyuma dayalı tanık beyanlarının delil olup olmadığı ve hükme esas alınıp alınamayacağı hususudur. Örneğin; Ahmet, arkadaşının işyerinin camını kırmıştır. Ahmet daha...
Alkollü Araç Kullanma Suçu Nedir? Şartları Nelerdir? Alkollü olarak araç kullanma hukuk düzenimizde idari ve cezai yaptırımlara tabi tutulmuş haksız bir eylemdir. Trafik içerisinde bireylerin ve araçların zarar görmemesi, olağan bir şekilde trafik akışının, yol güvenliğinin sağlanması amacı ile sürücüler...
Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir? Hukuk sistemimizde bireylerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyetine ilişkin bilgilerin otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanması, değerlendirilmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesi amacıyla adli sicil...
Yıllık Ücretli İzin Hakkı Nedir? Yıllık ücretli izin hakkı, İş Hukukunda işçinin sürekli olarak çalışma yükümlülüğünü sağlıklı ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için yılın belirli sürelerinde çalışmaması, dinlenmesi gerektiği belirtilerek, bu dinlenme süresi içerisinde işçinin hem bir yıl boyunca...
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması (İş K. m.22) Çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması durumunda işçinin haklarının neler olduğu ve işverenin tek taraflı olarak işçinin çalışma koşullarını değiştirip değiştiremeyeceği İş Hukuku kapsamında önemli ve sık karşılaşılan bir konudur. Örneğin; Kurumsal bir...
  Part Time/Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu m.13 de belirtildiği üzere, işçinin normal haftalık çalışma  süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. Part time çalışan işçinin çalışma...