Makalelerimiz

Günlük hayatımızda pek çok durumda haksızlığa maruz kaldığımız olaylar gerçekleşmektedir. Bu bazen iş yerinde karşılaştığımız bir durum olabilirken bazen de çok alakasız olaylar karşısında kendimizi mağdur durumda bulabiliriz. Çoğunlukla böyle durumlarda bir avukat ihtiyacı doğar. Ankara avukat Oktay Altunkaya...
Ankara Miras Avukatı Miras hukuku yazımızda gerçek kişilerin ölüm ya da gaipliği halinde mal varlıklarının kimlere ve nasıl paylaşım yapılacağı ile ilgili düzenlemeleri kapsayan özel hukuk dalına Miras Hukuku denildiğinden bahsetmiştik. Miras hukuku ile ilgili davalarda hukuki sorun ve anlaşmazlıkları...
Eşler arasında kurulan evlilik birlikteliği, birlikteliğin ilerleyen dönemlerinde çeşitli nedenlerle, taraflardan birisi veya her ikisinin talebi doğrultusunda sonlandırılmak istenebilir. Bu halde eşler tarafından boşanma davası açılması gerekmektedir. Boşanma nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir....
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. maddesi uyarınca özel boşanma sebeplerinden birisi de zina fiilinin gerçekleştirilmesidir. Eşlerden birisinin evlilik birlikteliği devam ederken kusurlu olarak üçüncü bir kişi ile cinsel ilişkide bulunması halinde, süresi içerisinde, diğer eş tarafından zina sebebiyle...
Bir kişinin öldükten sonra mal varlığının kimlere ve nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Bu yazımızda kişinin ölümünden sonra malları üzerindeki tasarrufları yasal ve atanmış kalıççılarına nasıl geçeceği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ankara avukat Oktay Altunkaya miras...
Ankara Nafaka Davası Avukatı Öncelikle nafakanın kelime anlamını açıklayarak yazımıza başlamak istiyoruz. Nafaka sözlük tanımı ‘geçinmek’ anlamına gelmektedir. Hukuk dilinde ise ‘’Bireyin geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararıyla ödeme yapmasıdır.’’ anlamına gelmektedir. Özellikle son yıllarda boşanma davalarında ve nafaka davalarında...
Günümüzde hiç istemediğimiz halde çeşitli sebepler ile kendimizi bir anda mahkeme salonlarında bulabiliriz. Bu bazen ceza hukukunu ilgilendiren ceza davası, bazen bir boşanma davası bazen de miras hukukunu ilgilendiren sebeplerden dolayı olabilir. Ülkemizde birçok davada avukat tutma zorunluluğu yoktur....
Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur? Boşanma sürecinde olan eşlerin sorduğu sorulardan birisi de boşanma davasını hangi eşin açması gerektiği ve ilk önce boşanma davasını açan eşin dava aşamasında kusurlu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkındadır.  Kanunumuzda genel (TMK m.166/1) ve özel olmak...
Eşlerden Birisi Boşanmak İstemiyorsa Ne Olur? Somut durumda eşlerden birisi evlilik birliğini sonlandırmak isterken diğer eş çeşitli sebeplerle (duygusal, ekonomik, ailevi vs.) bunu kabul etmeyebilir. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi halinde ilk olarak; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.166/3 kapsamında düzenlenen...
İşsiz Erkek Nafaka Öder Mi? Boşanma davası sırasında ve sonraki aşamada genellikle somut vakıa özelinde mahkemece tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası ödenmesine karar verilebilmektedir. Uygulamada, erkeğin nafaka ödemesi yönünde ağırlıklı olarak kararlar verilse de; aile hukukunda kabul edilen eşitlik ilkesi...